למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

רפורמה הדרגתית בכללי בדיקות התקן של מוצרים רבים שחל עליהם תקן רשמי

שר הכלכלה והתעשייה חתם השבוע על צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התשפ"א- 2021

קישור לצו החתום המלא – לחצו כאן  

קישור להודעה בנושא באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ, חתם על נוסח צו קבוצות יבוא, הכולל שינויים במשטר הבדיקות של טובין שחלים עליהם תקנים רשמיים. 

נזכיר כי קיים מדרג של 4 קבוצות יבוא, המחולקות לפי רמת הסיכון הטמונה בטובין:

קבוצה 1 – מוצרים, שרמת הסיכון היחסית בהם הגבוהה ביותר ולכן יידרשו שני תנאים: אישור דגם (אישור מעבדת בדיקה) ואישור משלוח (אישור כי המוצר הנדגם מכל משלוח, עומד בתקן וזהה ליתר המוצרים שבאותו המשלוח).

קבוצה 2 – מוצרים, שרמת הסיכון היחסית בהם בינונית ולכן יידרשו שני תנאים: האחד אישור דגם, שהוזכר לעיל. השני – הצהרה כי הטובין באותו המשלוח עומדים בדרישות התקן ותואמים את הדגם שנבדק וקיבל אישור מעבדה על כך.

קבוצה 3 – מוצרים, שרמת הסיכון היחסית בהם נמוכה יותר ולשם כך מקלים ביותר עם היבואן והתנאי היחיד שנדרש הוא הצהרה כי הטובין שבמשלוח מתאימים לתקן הרשמי החל עליהם. לקבוצה 2 ו-3 קיים נספח הצהרה לחתימת היבואן. מדובר באותו טופס הצהרה, אך ישנו הבדל בין הקבוצות לעניין נוסח ההצהרה.

קבוצה 4 – מדובר במוצרים, המיובאים לתעשייה בלבד, ולגביהם יינתן פטור מראש מעמידה בתקן רשמי. זאת, כיוון שהטובין מיועדים לשימוש התעשייה ואינם עוברים לשימוש הצרכן כפי שהם.

כיום ישנם בישראל כ- 500 תקנים רשמיים, אשר חל עליהם משטר פיקוח ברמות שונות. כמחצית מהם, כלומר 240 תקנים רשמיים, נמצאים בקבוצת הבדיקות המחמירה ביותר (קבוצה 1), כ-170 תקנים נמצאים בקבוצה השנייה והיתר, בקבוצה השלישית, המקלה ביותר, שבה כאמור, נדרשת הצהרת יבואן על התאמה לתקן זאת בהסתמך על מסמכים המעידים על כך, ללא בדיקות בשערי הנמל.

במסגרת הרפורמה, יישארו בקבוצה 1 כ-150 תקנים, והיתר יסווגו בקבוצות 2 ו-3. התהליך יתפרס על פני 3 פעימות.

מגוון רחב של מוצרי צריכה יישארו בקבוצת תקינה 1 גם לאחר הרפורמה, ובכלל זה צעצועים ומוצרי תינוקות וגם מגוון רחב של תקנים, שלפי טיוטת הצו היו אמורים לקבל הקלה בקבוצות היבוא ולא נכללו בסופו של דבר בצו עליו חתם השר ובכלל זה: התקן לאריחי קרמיקה, התקן המרכזי למוצרי חשמל - ת"י 900 חלק 1, התקן לצמנט, חלקים של התקן לגילוי אש, ת"י 2302 שעוסק בסימון ואריזה של חומרים מסוכנים ועוד מגוון רחב של תקנים. כמו כן, מגוון תקנים, שהיו אמורים לעבור מקבוצת יבוא 2 לקבוצת יבוא 3 נותרו בקבוצת יבוא 2.

תשומת לבכם שהפעימה הראשונה כוללת גם מספר החמרות בקבוצות היבוא ובין היתר החמרה ביחס למוצרי אינסטלציה לרבות ברזים ומוצרי חשמל, הבאים במגע עם מי שתייה, וסעיפי בדיקה שקשורים בדרישת תכולת העופרת בתקנים אלו עוברים מקבוצת תקינה 3 לקבוצת תקינה 2 כבר בתוך 60 יום מהפרסום ברשומות, כמו כן, במסגרת הפעימה הראשונה קיימת החמרה גם ביחס לת"י 1343 - העוסק באריזה ובסימון של צבעים ולכות, שעובר מקבוצת תקינה 3 לקבוצת תקינה 2. 

בדברי ההסבר לצו מוסבר כי במסגרת השימוע הציבורי, שבוצע ולהשלמת תגבור מערך פיקוח ואכיפה באופן המתאים לשינוי, חולקה הרפורמה ל-3 פעימות, כמפורט בתוספת החמישית של הצו. בנוסף, נקבע כי אם לא תושלם ההיערכות האכיפתית הנדרשת, ימליץ הממונה לשר לדחות את מועדי הפעימה השנייה והשלישית.

לפניכם מועדי הכניסה לתוקף של שלושת הפעימות, כאמור, בתלות בהגברת האכיפה בשווקים:

פעימה ראשונה תכנס לתוקף 60 יום מהפרסום ברשומות ותכלול את המוצרים המפורטים בתוספת החמישית של הצו. לנוחיותכם, להלן קישור לטבלת הפעימה הראשונה בלבד- לחצו כאן

מעבר להחמרות, הכלולות בפעימה זו, ושאליהן התייחסנו קודם לכן, הפעימה כוללת גם הקלות, למשל, ביחס לטרפנטין מינרלי, לסירי לחץ, למזרקים ולמחטים, למכלים חד פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים, למוצרי תאורה שונים, למערכות תיעול להעברת כבלים ועוד - תשומת לבכם לפרטים המלאים בטבלת הפעימה.

פעימה שנייה תכנס לתוקף שנה מהפרסום ברשומות ותכלול את המוצרים המפורטים בתוספת החמישית של הצו. לנוחיותכם, להלן קישור לטבלת הפעימה השנייה בלבד- לחצו כאן

הפעימה כוללת הקלות בין היתר ביחס למוצרים רבים: נוזלי בלמים, חלק ממנפקי האירוסול, צמר מינרלי לבידוד, תקנים בהקשר של צנרת לסילוק שפכים, מזגנים, מגוון רחב של מוצרי אלקטרוניקה שחל עליהם ת"י 62368 (למעט מטענים לסלולאר ומטענים לטאבלטים), פלדה לזיון בטון, מגוון תקנים החלים על ציוד חשמל (כגון מפסקי מגן, כבלים ונתיכים, מגוון תקנים החלים על מוצרי תאורה שונים)  ועוד - תשומת לבכם לפרטים המלאים בטבלת הפעימה.

פעימה שלישית תכנס לתוקף שנתיים מהפרסום ברשומות ותכלול את המוצרים המפורטים בתוספת החמישית של הצו. לנוחיותכם, להלן קישור לטבלת הפעימה השלישית בלבד- לחצו כאן

הפעימה כוללת הקלות בין היתר ביחס למוצרים רבים: מגוון רחב של מוצרי תאורה, מקררים, מכונות כביסה, מיקרוגל, מדיח, תנורי בישול, סוללות ראשוניות, מצברים שונים, תקנים נוספים של ציוד חשמל ובכלל זה כבלים ושנאים, כלי עבודה חשמליים ועוד - תשומת לבכם לפרטים המלאים בטבלת הפעימה.

מעבר תקנים לקבוצות מקלות יותר נאמד על פי משרד הכלכלה, בהתבסס על בחינה כלכלית, בחסכון של כ-300 מיליון ש"ח.  

משמעות התוספות של הצו:

בתוספת הראשונה - מפורטים התקנים המשויכים לקבוצה 1 החל מיום פרסום הצו, לפני ביצוע הפעימות המפורטות בתוספת החמישית.

בתוספת השנייה - מפורטים התקנים המשויכים לקבוצה 2 החל מיום פרסום הצו, לפני ביצוע הפעימות המפורטות בתוספת החמישית.

בתוספת השלישית -מפורטים התקנים המשויכים לקבוצה 3 החל מיום פרסום הצו, לפני ביצוע הפעימות המפורטות בתוספת החמישית.

בתוספת הרביעית - מפורטים התקנים המשויכים לקבוצה 4 החל מיום פרסום הצו, לפני ביצוע הפעימות המפורטות בתוספת החמישית.

בתוספת החמישית - מפורטים השינויים של מעברי התקנים לקבוצות 1 / 2 / 3 בהתאם לפרקי הזמן (כאמור, פעימה ראשונה- 60 ימים מפרסום הצו; פעימה שנייה- שנה מפרסום הצו; פעימה שלישית- שנתיים מפרסום הצו)

שימו לב כי הרשימה המלאה והעדכנית של התקנים הרשמיים לפי שיוכם לקבוצות תתפרסם באתר משרד הכלכלה ותעודכן מזמן לזמן. 

הצו קובע כי כל תקן חדש שנולד ישויך לקבוצה 3, פרט למצבים הבאים, שבהם השר או הממונה רשאים לשייך את התקן לקבוצה אחרת (הטקסט מטה לקוח מתוך דברי ההסבר לצו):

השר רשאי לקבוע כי תקן ישויך לקבוצה 1 או 2, לאחר שקיבל הודעה מהממונה על המלצתו לעשות כן, ואז התקן יופיע בתוספת הראשונה או השנייה;

בתקופה של שנה מיום אכרזתו של תקן כתקן רשמי, רשאי הממונה להודיע על שיוכו של תקן לקבוצה 1. הודעה זו של הממונה תתפרסם ברשומות, ותוקפה עד שנה מיום קביעת התקן כתקן רשמי; במקרה זה, לאחר שנה כאמור, התקן ישויך אוטומטית לקבוצה 3, אלא אם קבע השר כי יש לשייכו לקבוצה 1 או 2, והדבר פורסם בתוספות. יצוין כי אם השר לא קבע שינוי שיוך של התקן, בתום השנה התקן ישויך לקבוצה 3, והדבר יתפרסם רק באתר משרד הכלכלה.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, הודגש כי רשאי השר בכל עת להודיע על שינוי שיוך קבוצה של תקן לכל אחת מקבוצות היבוא (1/2/3/4).

בנוסף לפרסום באתר משרד הכלכלה, הממונה על התקינה נדרש לפרסם אחת לשנה גם את התוספות העדכניות (1-4) ברשומות. 

נציין כי הצו מנוסח בצורה משפטית מורכבת, וניסינו לפשט אותו בידיעה זו, מובן שהנוסח הקובע הוא הנוסח של הצו כפי שיפורסם ברשומות.

להבהרות או להתייחסויות בנושא ניתן לפנות אלינו:

לאביאל קורן במייל aviel@haifachamber.org.il בטל' 04-8302114 וואטצאפ והודעות 058-7887955

לרונית שגב במייל ronit@haifachamber.org.il בטל' 04-8302113