למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

תשלום דמי מחלה - מחלה ממארת או טיפול קבוע בדיאליזה

12.6.2022

ב-11 במאי 2022 פורסם תיקון מס' 6 לחוק דמי מחלה, העוסק  בעובד, שחלה במחלה ממארת או במחלה שנדרש בשלה טיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, אף לאחר החלמתו. עובד כזה יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרו או מחלקו, בכפוף לימי המחלה הצבורים העומדים לזכותו, בתנאי שמסר למעסיקו אישור רפואי בכתב כי הטיפול או הבדיקה נדרשים בשל אותה מחלה. 

התיקון לחוק נכנס לתוקף ב-1 ביוני 2022.