למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

ברצוננו לעדכן כי אין עדיין החלטה סופית או שינוי חקיקה בעניין.

נודע לנו כי מתגבש הסדר חדש לתשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם או לא התאפשר להם לבצע את עבודתם, בשל שהייה בבידוד.

ההסדר המתגבש, אשר בכוונת המדינה לקדם כתיקון חקיקה ייחודי לנסיבות משבר הקורונה, הנו על רקע פסיקת בג״צ בעתירה שהוגשה לו בנושא. בג"צ קבע, כי תעודת המחלה הגורפת לעובדים השוהים בבידוד,  אשר פורסמה ע״י משרד הבריאות עם פרוץ המגיפה - אינה חוקית, ניתנה בחוסר סמכות, ולכן אין לחייב באמצעותה את המעסיקים בתשלום ימי בידוד.

 כפי שפרסמנו, בשל הנסיבות המיוחדות ולצורך הסדרת הנושא, החליט בג״צ לבטל את תעודת המחלה הגורפת החל מיום 1 באוקטובר 2020.

אלו עיקרי ההסכמות, המתגבשות בהסדר, בנוגע לעובד השוהה בבידוד, לרבות עובד הנעדר בשל הימצאות ילדו בבידוד. ייתכנו שינויים:

אעובד שצבורים לזכותו ימי מחלה - העובד יהא זכאי לזקוף את ימי היעדרותו, בשל הימצאותו בבידוד, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, כמספר ימי היעדרותו כאמור, ויחולו לעניין זכותו לדמי מחלה הוראות סעיף 2 לחוק דמי 2 מחלה, התשל"ו-1991 (עבור יום המחלה הראשון אין תשלום, עבור הימים השני והשלישי ישולמו מחצית ימי המחלה והחל מהיום הרביעי ישולם תשלום מלא) . מעסיק במגזר הפרטי, אשר יחויב בתשלום כאמור, יקבל שיפוי מאוצר המדינה בשיעור של 50%.

 בהוראות מיטיבות - עובד לא יהיה זכאי לתשלום מיטיב בהשוואה להוראות חוק דמי מחלה בשל היעדרות עקב בידוד, אלא אם הדבר יצוין באופן מפורש לעניין ימי בידוד בהסכם העבודה.

 ג. עובד שלא צבורים לזכותו ימי מחלה – עבור כל יום בידוד, שלגביו לא עמדו לזכות העובד ימי מחלה צבורים כחוק, יהיה העובד זכאי לתשלום דמי מחלה ממעסיקו לפי הוראות סעיף 2 לחוק דמי מחלה, אולם החל מהיום הרביעי יזכה העובד לתשלום בשיעור %70 בלבד ממעסיקו. עבור כלל התשלום לעובד לפי סעיף זה, יקבל המעסיק שיפוי מלא מאוצר המדינה.

 ד. עובד הנעדר בשל הימצאות ילדו בבידוד - יחולו הוראות חוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד, (התשנ"ג-1990 ) אולם ללא המגבלה בדבר מספר ימי המחלה שעובד רשאי לנצל בשנה בשל מחלת ילד.

ה. עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו במדינה אחרת – עובד שנדרש לשהות בבידוד בשל נסיעה לחו"ל לא יהיה זכאי לכל תשלום לפי הסדר זה, אלא אם נסע בשליחות המעסיק.

 ו. אפשרות לעבודה מהבית - כל עוד ניתן לבצע את העבודה מהבית, והמעסיק והעובד מעוניינים בכך, זמן העבודה מהבית לא ייחשב כתקופת בידוד לפי ההסדר האמור, ולא יבוא על חשבון ימי מחלה.

 ז. בידוד שהחל לפני ה-1 באוקטובר  – השיפוי למעסיקים מתוכנן לחול החל מיום 1 באוקטובר 2020.לגבי בידוד שהחל לפני ה-1 באוקטובר ונמשך לאחריו, יחול השיפוי בגין היעדרות בימים שלאחר תחילת ההסדר בלבד.

כאמור, מדובר במתווה להסדר, שאינו סופי וייתכנו בו שינויים.
טיפ נעם לנדאו איך חסכתי 650 אשח
היום התפרסם קובץ התקנות 8786 ובו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון,) התשפ"א- 2020. הקובץ לעיון המעוניינים בסוף הודעה זו. המידע באתר פיקוד העורף, התעדכן לפי המגבלות החדשות, ולפניכם ההגבלות על מקומות עבודה בזמן הסגר בקישור לאתר:
 https://www.oref.org.il/12522-he/Pakar.aspx

ההגבלות יחולו המחל מה-25 בספטמבר 2020 בשעה 14:00 ועד ה-9 באוקטובר 2020 בשעה 14:00, וייתכן כי יוארכו, בהתאם למצב התחלואה.
 
לתשומת לבכם, המידע באתר פיקוד העורף, בנושא " הגבלות על פעילות מקומות עבודה", סעיף 8: "מקומות עבודה שנקבעו בתקנות כנותני שירות חיוני - יוכלו לאפשר הגעה למקום העבודה  רק של עובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות.
 
קבלת קהל תהיה רק לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני. להלן רשימת הענפים שנקבעו כנותני שירות חיוני:
 https://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/FILES/9/6509.pdf
 
ברשימה זו כלולים ענפי תחבורה לרבות מרכזי שירות (מוסכים) וענפי תחבורה אחרים הנזקקים לחלפים, צמיגים ושירותים נוספים, כך שע"פ הבהרות קודמות שקיבלו לשכות המסחר  ממשרד התחבורה ענפים אלו כלולים בסעיף "כללי – שירותי תמיכה" והם  חלק משרשרת האספקה של משק הרכב, שיכולה לפעול בכפוף להנחיות.

 אישור שיוך עוסק לענפים המוחרגים בהתאם לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה
 
 ע"פ המידע שבידינו – אין צורך באישורי מעבר לעובדים ולספקים, הנדרשים להגיע למקומות העבודה
 
עם זאת, הלשכה תספק, ללא צורך בפנייה מצדכם,  אישור שיוך עוסק לענפים המוחרגים בהתאם לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה (אף שאין בו הכרח). הדבר ייעשה מיד אחרי יום כיפור, במהלך יום שלישי, ה-29 בספטמבר עד לשעות הצהריים. אנו נשלח אישורים כאלו לכל מי שנמצא בענפים המוחרגים כחיוניים או תומך בענפים אלו ולכל מי שאליו שלחנו אישור כזה בסגר הקודם בחודש מרץ.
ברשימה זו כלולים ענפי תחבורה לרבות מרכזי שירות (מוסכים) וענפי תחבורה אחרים הנזקקים לחלפים, צמיגים ושירותים נוספים, כך שע"פ הבהרות קודמות שקיבלו לשכות המסחר  ממשרד התחבורה ענפים אלו כלולים בסעיף "כללי – שירותי תמיכה" והם  חלק משרשרת האספקה של משק הרכב, שיכולה לפעול בכפוף להנחיות.
 
 
לעיון בקובץ התקנות 8786 שפורסם היום לחץ כאן 
 
לעיון בתקנות הבסיס בנושא הגבלת פעילות במקומות עבודה לחץ כאן 
 
 
מי שמעוניין לפנות אלינו בנושאים דחופים, הנוגעים לסגר, יכול לפנות למייל aviel@haifachamber.org.il
 
הפניות ייענו בהתאם לרמת דחיפותן.
 
להבהרה –צוות מקצועי של לשכות המסחר בוחן באופן שוטף את ההנחיות ואת משמעותן. ככל שיידרש נוציא עדכונים נוספים והבהרות נוספות.

בהמשך להחלטת הממשלה הלילה על הידוק הסגר קיבלנו פניות רבות ובקשות להבהרה מחברי הלשכה.
 
נכון לעכשיו, הדיונים נמשכים וטרם הוחלט עדיין אלו תחומי פעילות יוחרגו מהסגר ובאיזה היקף. ההחלטה שהתפרסמה מבהירה כי מדובר הפעם על סגר מהודק יותר מהסגר הקודם.
לכן, ככל הנראה, חלק מהענפים שהיו מותרים בפעילות  בסגר הקודם לא יורשו לפעול בסגר הנוכחי, אך לדאבוננו אין לנו עדין תשובות מדויקות מאחר שכאמור לא התפרסמו הנחיות ספציפיות בסוגיות הללו.
 
ברורה לנו חשיבות המידע המעודכן בעניין והנכם מתבקשים להתאזר בסבלנות. אנחנו מעריכים כי לקראת שעות אחה"צ המוקדמות נוכל לקבל ולהעביר לכם מידע מעודכן בעניין. המידע יתפרסם גם באתר הלשכה.
 
בכל מקרה, לפי הודעת הממשלה הנחיות הסגר ייכנסו לתוקף מחר יום שישי, ה- 25 בספטמבר החל משעה 14:00.
 
להודעת הממשלה לחץ כאן:

 
https://www.gov.il/he/departments/news/spoke_joint_statement240920

לפניכם תקציר תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה (מה שלמעשה מחליף את תקנות הגבלת עובדים).

התקנות שונו, ואין כמעט הבחנה בין ענפים מוחרגים לענפים אחרים, אלא לעניין שתי הוראות חוק בלבד – מתן שירות חיוני בדרך של קבלת קהל וסמכות לסגירת העסק, כמפורט בהמשך. על כל בית עסק, המעסיק מעל עשרה עובדים, לבדוק האם הוא נמנה עם רשימת הענפים המוחרגים בתוספת השנייה לתקנות (לא חל שינוי מהותי מהרשימה הקודמת) מי שמעסיק עד 10 עובדים (כלל העובדים ולא רק עובדים בפועל בבית העסק תקנות אלו לא חלות עליו, אלא חלות עליו תקנות הגבלת פעילות הכלליות בלבד). 

התקנות תקפות עד ליום ה-5 באוקטובר 2020.

בהמשך לפעילות לשכות המסחר, אושר ב-14 בספטמבר בועדת החוקה של הכנסת צו של ראש הממשלה להארכה אוטומטית של מגוון אישורים ובין היתר בהקשר של רישוי עסקים ואישורי יבוא.

שימו לב- הצו שמאפשר את ההארכות האוטומטיות עדיין לא בתוקף! הוא יכנס לתוקף ברגע שיפורסם ברשומות, ונעדכן ביחס לכך בידיעה זו.

 
לפי הצו שאושר מתוקף חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), להלן ההארכות שאמורות לחול אוטומטית על מגוון רחב של אישורים:

 • אישורים שיפקעו בספטמבר יוארכו אוטומטית ב-3 חודשים נוספים.
 • אישורים שיפקעו באוקטובר או נובמבר יוארכו אוטומטית ב-10 שבועות נוספים.
 • אישורים שפקעו ביולי ואוגוסט והוארכו לפי החוק שאושר ביוני 2020 בעשרה שבועות יוארכו בשבועיים נוספים (כך "שישלימו" הארכה של שלושה חודשים(.
 • במהלך הדיון נמסר מהייעוץ המשפטי של משרד רוה"מ שהוביל את אישור הצו שאישורים שהוארכו בעבר לפי התקש"ח או החוק ושתוקפם מסתיים בין ספטמבר לנובמבר לא יקבלו ארכה נוספת.

יש מספר מוגבל של חריגים לכלל זה שמפורטים בנוסח החוק.
יצויין כי שר הכלכלה ביקש להחריג לפי התוספת השלישית לחוק שני סוגי אישורים נוספים עליהם ככל הנראה ההארכה האוטומטית לא תחול (בכפוף לאישור בועדת החוקה ולפרסום ברשומות( –

 1. רישיונות יבוא בפטור ממכס בהתאם לסעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי, תשע"ד – 2014.
 2. רשיונות יבוא ליבוא כלי איירסופט, חלקי חילוף לאיירסופט וכדורים לאיירסופט, וכן רשיונות יבוא לזיקוקים.

כאמור, הצו שמאפשר את ההארכות האוטומטיות יכנס לתוקפו ברגע שיפורסם ברשומות, ונעדכן ביחס לכך בידיעה זו.
 

הנחיות להגבלת פעילות במקומות העבודה נכון ליום 18.9.2020

היום עומדות להתפרסם תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף 2020.

התקנות כוללות שינויים קלים בהנחיות לפעילות העסקים לתקופת הסגר מיום 18.9.20 עד ליום 10.10.20 כגון, חובת פריסת עובדים במקום עבודה שיש בו מס' מבנים, מגבלה על מספר משתתפים בפגישה במקום העבודה ודגש על הימנעות מקבלת קהל אלא אם מדובר בשירות חיוני, שלא ניתן לספק באופן מקוון או טלפוני. (בענפים החיוניים / המוחרגים כפי שפורסמו בתוספת השניה בתקנות הגבלת פעילות במקום העבודה)

התקבלה בלשכה טיוטת תקנות לגבי סגר חגי תשרי. נדגיש כי מדובר בטיוטה בלבד, והלשכה תפעל לעדכון מתאים עם פרסום התקנות הסופיות.

 להלן תמצית טיוטת התקנות בכל מה שקשור לעסקים:

(1.)  הגבלת התקהלות – מבלי לגרוע מהחובה לשמור ככל האפשר על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם (למעט אנשים הגרים באותו מקום) - לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על 10 אנשים במבנה ו- 20 אנשים בשטח פתוח. ישנה החרגה לעניין תפילות - בהתאם להוראות בתקנה 4(ב).

(2.)  אסור לצאת ממקום המגורים, אלא לאחת הפעולות המותרות בתקנה 2, ובכל זה הגעה וחזרה של עובד ממקום עבודה שהוא ראשי לעבוד בו.

כמו כן, אסור לשהות במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו לציבור אסורה.

באמצע חודש ספטמבר נפתחה האפשרות להגיש באתר רשות המסים בקשות לקבלת מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות, ומענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים יולי-אוגוסט 2020, נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

כמו כן, נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪.

לאחרונה, פורסמה על ידי שר האוצר טיוטת הצעה להענקת "פחת מואץ" לעסקים בתחומי התעשייה, החקלאות, הבנייה והמלונאות, כדי לסייע לעסקים להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה.
אנו מברכים על כוונתו של שר האוצר לעודד את ההשקעות ואת הצריכה במשק, אולם אין סיבה כי התקנות בעניין יופעלו על בסיס אפלייתי סקטוריאלי. התקנות מתעלמות לחלוטין ממגזר המסחר והשירותים, למרות תרומתו המכרעת למשק ולכלכלה, ומתעלמות מהפגיעה הקשה בו כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.
מגזר המסחר והשירותים מהווה כיום 69% מהתוצר העסקי של מדינת ישראל, והוא גם בית היוצר של מקומות העבודה בישראל – כ-70% מכלל המועסקים במגזר העסקי כולו מועסקים בענפי המסחר והשירותים!
גישה מפלה זו מבוססת על השקפת עולם כלכלית מיושנת, לפיה יש להעדיף סקטורים מסוימים במשק על פני אחרים. ממשלת ישראל שינתה גישתה בנושא זה, עוד בתכנית הפיצויים לעסקים לאחר מלחמת לבנון השנייה.
נשיא הלשכה, דוד קסטל, פנה בעניין לנשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, בבקשה לא להרפות ממאבקו בעניין זה: "מדוע שיבואן, הרוכש מלגזה או משאית להפצת סחורה, או נותן שירותים, שרוכש מחשבים וציוד תקשורת או כל מעסיק, הרוכש ציוד, כדי לאפשר לעובדיו עבודה מהבית, לא ייהנה גם הוא ממאה אחוז פחת מואץ?".
טיוטת התקנות הנ"ל טרם אושרה.
בשבוע האחרון פורסמו תקנות נוספות בנושא הגבלת פעילות עקב נגיף הקורונה, הידועות בשם תכנית הרמזור. בתקנות נקבעה חלוקה של היישובים/השכונות בערים במדינה לאזורים לפי דרגת החומרה של התפרצות הקורונה בהם. יישובים עם דרגת ההתפרצות הגבוהה ביותר נקבעו כ"אזור אדום", ולאחריו "אזור כתום", "אזור צהוב" ו"אזור ירוק".
תקנות אלו נוספות על התקנות הקודמות, הנוגעות להגבלת פעילות ולהגבלת פעילות במקומות העבודה.

 

למצגת של פיקוד העורף על תכנית הרמזור לחץ כאן 

לאתר הממשלתי, שבו ניתן לבדוק שייכות עדכנית של כל יישוב לאזור – לחץ כאן

לעדכונים נוספים רלבנטיים לפעילות העסקים ולתקנות המלאותלחץ כאן

ההגבלות המפורטות להלן חלות במרחב הציבורי, הפרטי והעסקי והן יהיו בנוסף למגבלות במקומות העבודה כמפורט לעיל:

ביום 11.8.2020 פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף 2020 - ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף 2020.

מטרת התקנות החדשות היא לייצר אחידות בכללי התפוסה וההתקהלות שנקבעו עבור מקומות שונים ולהגביר את הבהירות ביחס לכללים החלים על הציבור. יובהר כי התיקונים יחולו גם על מקומות עבודה שקודם לכן הוחרגו מתחולתן, למעט בנוגע לשתי חובות כמפורט להלן.

להלן תמצית התקנות לאחר אישורן בכנסת ביום 18.8.20 :

לתשומת לב! התקנות קובעות מגבלות על הפעלת מקומות עבודה שעיקרן החלת חובת מינוי ממונה קורונה ועמידה בכללי "התו הסגול" על מקומות עבודה שמעסיקים מעל 10 עובדים כמפורט להלן.

מגבלת הבידוד ומיעוט הטיסות לחו"ל פוגעים ביכולת של המגזר העסקי לטוס לחו"ל ולפתח את העסקים. משרד הבריאות הוציא עדכון להנחייה בה הם מתייחסים לנושאים הבאים.

ביום 10.8.2020 פורסמו תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף 2020 - ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף 2020.
מטרת התקנות החדשות היא לייצר אחידות בכללי התפוסה וההתקהלות שנקבעו עבור מקומות שונים ולהגביר את הבהירות ביחס לכללים החלים על הציבור. יובהר כי התיקונים יחולו גם על מקומות עבודה שקודם לכן הוחרגו מתחולתן, למעט בנוגע לשתי חובות כמפורט להלן

לפניכם תקציר תקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה (מה שלמעשה מחליף את תקנות הגבלת עובדים).


התקנות למעשה שונו לחלוטין ואין יותר הבחנה בין ענפים מוחרגים לענפים אחרים, אלא לעניין שתי הוראות חוק בלבד, כמפורט להלן. על כל בית עסק לבחון האם הוא נמנה על רשימת העסקים כאמור בתוספת השנייה לתקנות.


יום התחילה של תקנות אלה הוא 11 לאוגוסט 2020 והן תקפות ל-28 יום.

התקנות בתוקף, אולם הכנסת טרם אישרה תקנות אלה וייתכנו שינויים. אנו נעדכן אם יחולו שינויים.

יום התחילה של תקנות אלה הוא 11 לאוגוסט 2020.
התקנות בתוקף, אולם הכנסת טרם אישרה תקנות אלה, וייתכנו שינויים. אנו נעדכן אם יחולו שינויים.
לתמצית תקנות הגבלת פעילות בכל מה שקשור לעסקים לחצו למטה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מסייעת למעסיקים לקלוט עובדים נוספים לשוק העבודה. התכנית עודכנה בהתאם לצו השעה ולשינויים בשוק העבודה, במטרה לתת מענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה מנגיף הקורונה והיא כוללת הקלות משמעותיות במסלולים השונים וכן מסלול מהיר, שיאפשר מתן סיוע במינימום בירוקרטיה.

הכנסת אישרה (28.7.2020) את התכנית הכלכלית של ראש הממשלה ושר האוצר "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021". התכנית כוללת, בין היתר, את הרחבת הזכאות לדמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, המשך סיוע לעצמאים ולעסקים, המשך תשלום כפל קצבאות ופטור ממס על משיכת הכספים מקרן השתלמות.

ביום 29.7.2020 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התש"ף, 2020. במסגרתו אושרו מספר תכניות כלכליות לסייע למשק להתמודד עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה. החוק כולל, בין השאר, הקלות שונות בזכאות לדמי אבטלה, מענקים לבני 67 ומעלה ולבעלי שליטה.

ההקלות תקפות מ-1.8.2020 עד ל-30.6.2021 או עד 30 יום לאחר ששיעור האבטלה במשק יירד מתחת ל-7.5%, לפי המוקדם מביניהן.

המכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון ממשיכה בפעילות השוטפת הן בהמשך הרצאות באמצעות לימוד מרחוק - ZOOM והן בהמשך ללימודים פרונטליים והכל בהתאם לתקנות החירום. 

אתמול, ב- 22 ביולי, נפתח קורס בכיר לדירקטורים ולמנהלי כספים משולב, הקורס המוביל והמקצועי בחיפה והצפון עם מיטב המרצים והמומחים בתחום. המשתתפים מקבלים עם סיום הקורס תעודה עם הסמכה של הקריה האקדמית אונו, המכללה הפרטית הגדולה והמובילה בישראל והמכללה העסקית של לשכת המסחר.

מנכ"ל הלשכה רו"ח שמוליק וטנשטיין פתח את הקורס בו השתתפו  מנהלים בכירים ממפעלים ועסקים מחיפה והצפון ואמר:

"הנחת הבסיס הינה שהקורונה כאן ככל הנראה עד סוף 2021 ואנו במגזר העסקי מחוייבים להיערך בהתאם ובמסגרת זו אנו ממשיכים בפעילות השוטפת של הלשכה והמכללה".


מנכ"ל הלשכה, רו"ח שמוליק וטנשטיין בפתיחת הקורס


עדכון בתנאי הקרן בערבות המדינה מה-16 ביולי 2020
(1.) סכום הלוואה מקסימלי יהיה 24% במקום 16% - למידע מלא על הקרן סיוע לעסקים - לחצו כאן.
(2.) שונתה המגבלה כי לקוחות שקיבלו הלוואה במסלול הכללי בקרן קורונה, לא יוכלו לקבל הלוואה משלימה במסלול העסקים בסיכון -
· עסקים, שקיבלו הלוואה במסלול הכללי בשיעור של עד 5% ממחזור ההכנסות שלהם - יוכלו להגיש בקשה נוספת במסלול העסקים בסיכון עד 24% מהמחזור, או במסלול הכללי.
· עסקים שקיבלו הלוואה במסלול הכללי בשיעור של מעל 5% ממחזור ההכנסות שלהם - לא יוכלו להגיש בקשה נוספת במסלול העסקים בסיכון, אלא רק במסלול הכללי עד 24% מהמחזור.
(3.) עסק שבקשתו להלוואה במסלול העסקים בסיכון נדחתה – יכול להגיש באופן מידי בקשה חדשה באתר האוצר למסלול הכללי (נדרשת סגירת הבקשה הראשונה במערכת).
(4.) עסק יכול לקבל הלוואות קרן קורונה ב- 2 בנקים שונים. עד כה נדרש היה להעתיק את ההלוואה המקורית מהבנק השני, כעת ניתן להעמיד את ההלוואה המשלימה מבלי להעתיק את ההלוואה המקורית ובלבד שלא עובר את שיעור הזכאות המרבי 24%.
 
משרד האוצר הודיע על עדכון במסלול המיוחד להתמודדות עם נגיף הקורונה עבור עסקים קטנים ובינוניים.
במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות בנקאיות להון חוזר בתנאים הבאים:
· זמני טיפול קצרים - עד 7 ימי עסקים ע"י הבנק.
· מחירי ריבית נמוכים - תשלום מלא של הריבית בשנה הראשונה ע"י המדינה, החל מהשנה השנייה ואילך ריבית פריים + 1.5
· דרישת בטוחות מופחתת - 5% מסכום ההלוואה.
· פריסה ל-5 שנים.
· תקופת גרייס מוגדלת לעד 12 חודשים.
· הגשת הבקשה הינה ללא עלות.
· ההלוואה ניתנת ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה
· פישוט התהליכים - הטפסים למילוי קוצרו ויוגשו ישירות לבנקים.
 
סכום ההלוואה המקסימלי הוא עד 16% מהמחזור השנתי האחרון לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח ועד לסכום של 20 מיליון ש"ח.
להגשת בקשה לחצו על הקישור הבא: קרן הלוואות בערבות המדינה

 

עדכון מה- 15 ביולי 2020:
רשות המיסים הודיעה היום כי הגשת בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות תתאפשר עד ליום ה- 15 בספטמבר 2020 (במקום עד ה-10 באוגוסט 2020).
מענק זה מאפשר לעוסקים עם מחזור פעילות של עד 20 מיליון ש"ח, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, להגיש בקשה למענק ייחודי, שמטרתו להשתתף בהוצאות הקבועות שלא נחסכו, על אף הירידה בהיקף הפעילות של העסק. ועדת הכספים אישרה אתמול את הארכת המועד להגשת בקשות למענק סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה עד ה-7 באוגוסט 2020 (במקום ה-12 ביולי 2020).

 

שר הכלכלה והתעשייה , עמיר פרץ : "רכש מקומי ׳כחול-לבן׳, מהווה כלי מרכזי לצמיחת הכלכלה ויצירת מקומית עבודה. רכש כחול לבן במכרזים ציבוריים  ורכש גומלין הינם כלים מרכזיים ליציאה מהמשבר, ולמעשה, מדובר במיליארדי שקלים שצריכים להגיע לתעשייה המקומית בהזמנות עבודה וכך ליצור מקומות עבודה תוך שיפור רמת העובד והגדלת הפיריון"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ״ץ הציגו (9.7.2020) את תוכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021" - חבילת צעדים שמטרתה להעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה.

התוכנית תקפה עד חודש יוני 2021 - ותכלול מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאים בגובה של עד 15,000 שקל כל חודשיים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ועוד.
לעקרונות התוכנית לחצו למטה על הקישור

(הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020

אנו שמחים לעדכן שבהמשך לפעילות הלשכה, מליאת הכנסת אישרה ביום ב', 29.6.2020 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף-2020. 
 
כזכור, תקנות שעת חירום האריכו תוקף של אישורי יבוא שתוקפם פג בין ה 10.3 ל 10.5 בחודשיים. הצעת החוק קובעת הוראת שעה שתכליתה הארכה רוחבית של תוקף אישורים רגולטוריים שעתידים לפקוע בתקופה הקרובה ודחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי. החוק שאושר מאריך ב-3 חודשים אישורים רגולטוריים שמועד תום התוקף שלהם חל בין ה- 10.3.2020-30.6.2020 וב-10 שבועות אישורי יבוא שמועד תום התוקף שלהם חלק בחודשים יולי ואוגוסט. יש חריגים לכלל זה שמפורטים בנוסח החוק ושדומים לאלו שהיו בתקנות שעת החירום.
כמו כן, החוק מאפשר לראש הממשלה, להאריך בצו, באישור הממשלה וועדת הקורונה את תוקף האישורים גם ב- 3 חודשים נוספים. 
מוזמנים לעיין בחוק בקישור הבא

לפניכם סיכום המגבלות והתנאים החלים על הפעלתם של העסקים בישראל, נכון ליום 7.7.2020.
ביום 7.7.2020 פורסם צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס' 2), התש"ף-2020 שמטיל איסורים ומגבלות בענפי תרבות ופנאי שיכנסו לתוקף ביום 7.7.2020 בעניינים הבאים:

 • אולמות אירועים, ברים, מועדונים, חדרי כושר ובריכות שחיה ציבוריות ייסגרו.
 • פעילות המסעדות - תותר ישיבה של מקסימום 20 סועדים בתוך מסעדה ועוד 30 סועדים בחוץ.
 • מופעי התרבות יופסקו (בתי קולנוע, תאטראות, מוסדות תרבות אחרים או מקומות לאריחת מופעים). 
 • פעילות מועדונים וברים בשטח המלון תופסק.
הגבלת התקהלות - על פי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), תש"ף – 2020 התקהלות מותרת בשטח פתוח ובמבנה הוגבלה ל-20 אנשים במקום 50 אנשים. כלומר, מותרת שהיה של עד 20 אנשים באזור הפתוח לקהל (בשטח פתוח או במבנה) אלא אם כן, שטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם וביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר. (חנויות ועסקים בענפי המסחר, מקומות פתוחים לציבור שמותר להפעיל, קניונים ושווקים קמעונאים) כפי שיפורט בהמשך הסבר זה.
המגבלות והתנאים הקודמים ממשיכים להיות בתוף, והם  מתייחסים הן להעסקת עובדים והן לקבלת קהל ולצורך כך קיימים שני טופסי הצהרה: "תו סגול לקבלת קהל" עבור פתיחת חנויות ומסחר וקבלת קהל, אשר יישלח לרשות המקומית והעתק יישלח לבית העסק, ו"תו הסגול להעסקת עובדים" אשר נועד להעסקת עובדים במספר העולה על המגבלה של 30%. טופס זה יישמר אצל בעל העסק בלבד (לאחר שליחת הטופס השולח יקבל העתק במייל). ייתכן שיהיה עליכם למלא את שניהם.
לתשומת הלב! במסגרת התיקון של תקנות שעת חירום, הגבלת מספר עובדים, מיום 4.6.2020 הוכנסו מספר שינויים שמתייחסים ל"תו הסגול" להעסקת עובדים. העיקרי שבהם הוא ביטול הדרישה ממעסיק לבצע רישום של מספר הלקוחות והספקים, השוהים במקום העבודה וכן של מספר התשאולים בנוגע למדידת חום ומס' האנשים, שלא הותרה כניסתם בעקבות תשאול או מדידת החום. כלומר, מעסיק שאימץ את התו הסגול לא יידרש לבצע רישום כאמור. כמו כן, בנוגע לעבודה משרדית נקבע כי עובד ישב ככל האפשר בעמדה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע, ואם לא ניתן לספק עמדה כזו – העמדה והציוד האישי יעברו חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
לכתבה המלאה

ביום 7.7.2020 פורסם תיקון לחוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס 216)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף 2020-לפיו הוארכה תקופת הזכאות לקבלת דמי אבטלה והוארכו ההקלות לקבלת דמי אבטלה בהתאם להודעת הביטוח הלאומי כדלקמן:
 
הארכת תשלום דמי האבטלה עד ל- 16.8 למי שנגמרו ימי הזכאות:
לגבי מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך, וכן מי שנגמרו לו ימי האבטלה לפני 1.3.20 והפסיק לעבוד מ-1.3 עד 16.8 - תקופת הזכאות לדמי אבטלה תוארך עד ל-16.8.20.
לתשומת לב! המשך התשלום יהיה אוטומטי למי ששנת האבטלה שלו עדיין בתוקף, וגם למי שהסתיימה שנת האבטלה מ-1.3.20 ואילך.
כלומר, מובטלים שקיבלו דמי אבטלה בזמן המשבר, ושנת האבטלה שלהם הסתיימה לאחרונה, לא יצטרכו להגיש תביעה חדשה. הביטוח הלאומי נערך לחדש את התשלום באופן אוטומטי, אם טרם היתה חזרה לעבודה.
 
תשלום דמי אבטלה למי שסיים את ימי הזכאות שלו בחודשים ינואר ופברואר 2020:
לגבי מי שנגמרו לו ימי האבטלה בחודשים; ינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה - יקבל דמי אבטלה החל מ- 1.7.20 עד 16.8.20.
לקבלת דמי האבטלה יש להתייצב אונליין באתר שירות התעסוקה.
לתשומת הלב! התשלום יהיה באופן אוטומטי למי שהתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך להגיש תביעה.
 
קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה למי שפוטר עד 16.8:
מי שפוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת מ- 1.3.20 עד 16.8.20, ויש לו לפחות 6 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים, יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה. במקרה זה הזכאות היא למחצית ממספר הימים המרבי לימי האבטלה לעומת מי שצבר 12 חודשי עבודה (לפי הטבלה להלן).
לתשומת לב! ביטוח לאומי יבדוק שוב את התביעות שנדחו בשל אי צבירת תקופת אכשרה למי שהפסיקו לעבוד מ- 1 במאי 2020, ויעדכן את הזכאים.
 
מספר הימים המרבי לקבלת דמי אבטלה:
מספר הימים המרבי שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה, נקבע בהתאם לגיל ומספר התלויים בך (בן זוג תלוי, בת זוג תלויה, ילד).
 

3  תלויים ויותר

עד 2 תלויים​

קבוצת גיל

 69 ימים

​ 25 ימים

עד 25​

 69 ימים

 34 ימים

 25 עד 28​

​ 69 ימים

​ 50 ימים

28  עד 35​

 87 ימים

 69 ימים

​ 35 עד 45

​ 87 ימים

​ 87 ימים

 45 ומעלה​

 

 
ביום 5.7.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בדבר דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח למעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי ויוני מ-15/7/2020 ל-15/8/2020.
 
כיום, עובד שיוצא לחל"ת - המעסיק צריך לשלם עבורו דמי ביטוח בסך 348 ₪ לחודש עבור החודשיים הראשונים של החל"ת (המעסיק רשאי להפחית מהעובד את התשלום). כאשר על פי החוק המעסיק רשאי לנכות את הסכומים הללו בהמשך מהשכר של העובד או מכל סכום שיגיע לעובד.
 
לחלק מהעובדים שחזרו לעבודה נוכה הסכום הזה מהשכר. בביטוח לאומי סבורים כי במצב החירום שאנחנו נמצאים בו, ראוי לשקול הפחתה או ביטול של דמי הביטוח האלה עבור העובד שבחל"ת. לכן המל"ל יזם פנייה לממשלה עם הצעה לתיקון המצב כדי למנוע את אופן הגבייה הזה מהמעסיק ומדמי האבטלה.
 
דחיית הדיווח והתשלום על פי ההודעה, נדרשת על מנת להסדיר את האפשרות למתן הנחה או לפטור מהתשלום במסגרת חקיקה. כלומר, שהמעסיקים לא צריכים לשלם את הכסף הזה בינתיים לביטוח לאומי.

אנו שמחים לעדכן שבהמשך לפעילות לשכות המסחר החליטה ועדת הקורונה של הכנסת לאשר לקריאה שנייה ושלישית חקיקה ממשלתית, המאריכה באופן אוטומטי מגוון רחב מאד של אישורים רגולטוריים, כולל אישורי יבוא.

כזכור תקנות שעת חירום, האריכו תוקף של אישורי יבוא שתוקפם פג בין ה - 10.3 ל 10.5 בחודשיים. אושר לקריאה שנייה ושלישית חוק שמאריך ב-3 חודשים אישורים רגולטוריים שמועד תום התוקף שלהם חל בין ה- 10.3.2020-30.6.2020 וב-10 שבועות אישורי יבוא שמועד תום התוקף שלהם חלק בחודשים יולי ואוגוסט. יש חריגים לכלל זה שמפורטים בנוסח החוק ושדומים לאלו שהיו בתקנות שעת החירום.
כמו כן, החוק מאפשר לראש הממשלה, להאריך בצו, באישור הממשלה וועדת הקורונה את תוקף האישורים גם ב- 3 חודשים נוספים.
 
נוציא עדכון לגבי ההתפתחויות הללו בהמשך ומובן שרק הנוסח שיפורסם ברשומות הוא המחייב.
ב-23 ביוני 2020 פורסם עדכון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020. תקנות אלו מטילות מגבלות על מספר העובדים המרבי שרשאי לשהות בו זמנית במקום עבודה, הן במקומות העבודה הציבוריים והן במגזר העסקי. התקנות מתייחסות לעסקים שפעילותם מותרת ואין היא מכשירה פעילות של עסקים שפעילותם נאסרה בצורה מלאה או חלקית מכוח תקנות שעת חירום.
תקנות אלו עודכנו פעמים רבות. המידע שלהלן מתייחס לנוסח העדכני של התקנות.

כהמשך למתווה החזרת עובדים למשק ביום 16.6.2020 פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד התעסוקה המעניק תמריץ כספי למעסיקים שיעסיקו עובדים (כפי שיפורט להלן) במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר 2020, או עובדים הזכאים למענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה או לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה בגין חודש מאי 2020.
מענק החזרת העובדים ישולם ב- 4 פעימות; עד סך של 7500 ₪ (1875 ₪ לחודש) עבור כל עובד שהוחזר לעבודה החל מה-1 ביוני ועד סך של 3500 ₪ (875 ₪ לחודש) עבור כל עובד שהוחזר לעבודה בחודש מאי.
 
המועד הראשון להגשת בקשה למענק - בהתאם לחוק, ניתן להגיש בקשה לקבלת המענק, 30 ימים לאחר פרסום החוק, כלומר החל מיום 16.7.2020.
הערה: מבדיקה מול שירות התעסוקה, הטפסים הרלוונטיים יפורסמו בימים הקרובים. 
קישור לחוק מענק לעידוד תעסוקה כפי שפורסם ביום 16.6.2020

23.6.2020

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום פה אחד את בקשת שר האוצר, ישראל כ"ץ ורשות המסים לתקן את תקנה 3 לתקנות מע"מ, כך שיקבע כי מענק הסיוע לעסקים בשל השתתפות בהוצאות קבועות, לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק הזכאי למענק ולכן לא יחול לגביו מע"מ.

החלטת הממשלה מס' 5015 קבעה את המענק לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה. סעיף 12(א) לחוק מע"מ קובע כי תרומה, תמיכה או סיוע אחר שיקבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו. יחד עם זאת, נקבע כי הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. 
לפיכך, פנה שר האוצר לוועדת הכספים עם הצעה לתקן את תקנה 3 לתקנות מע"מ ולקבוע כי המענק לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק ולא יחול לגביו מע"מ. התיקון המוצע הוא בהוראת שעה מ-12.5.2020 ועד ל- 31.12.2021.
כזכור, בשבוע שעבר הודיעה רשות המסים כי עוסקים שכבר הוציאו חשבונית בגין קבלת המענק, יהיו רשאים לפעול לפי סעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ולהוציא הודעת זיכוי ולדווח בדוח התקופתי בהתאם.

רשות המסים מודיעה על ארכה להגשת בקשות למענק הפעימה הראשונה לעצמאים עד ליום 1 ביולי 2020 (במקום עד 10 ביוני 2020 כפי שנקבע בתקנות). עד כה 234,400 עצמאים נמצאו זכאים לפעימה הראשונה וקיבלו מענק בסך 915 מיליון ₪.  

הארכה נועדה לאפשר מימוש מירבי של המענקים, גם על ידי מי שטרם הגישו את הדוח השנתי הרלוונטי למענק (2018, 2019) או המעוניינים להגיש בקשה לתיקון השומה בדוח שהוגש ונקלט, ואמור להשפיע על הזכאות למענק. כהקלה נוספת, החליטה הרשות כי מי שיגישו עד ה- 1 ביולי 2020 את הדוח השנתי או יבקשו תיקון דוח כאמור, יוכלו להגיש את הבקשה למענק גם לאחר מועד זה, עם קליטתו במערכת. 

למענק הפעימה הראשונה בסך מקסימלי של 6,000 ₪ זכאים עצמאים ובעלי עסקים קטנים, כולל עוסקים פטורים, בעלי הכנסה חודשית ממוצעת מעסק בשנת 2018 העולה על 2,000 ש"ח וכלל הכנסתם השנתית החייבת אינה עולה על 240,000 ₪ בשנה,  כאשר ההכנסה בשנת 2018 של שני בני הזוג לא עלתה על 340,000 ₪. ואשר היתה להם ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בחודשים מרץ-אפריל 2020 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019.  עסקים שהחלו לפעול בשנת 2019 (לפני ה- 1.9.2019), נדרשו להגיש דוח לשנת 2019 והתנאים לצורך בחינת התנאים על פי דוח זה.

 


עדכון מועד הגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות
לאור מורכבות מנגנון המענק לשכירים בעלי שליטה בחברות, נדרשת היערכות נוספת לתשלום המענק. לכן מועד פתיחת המערכת להגשת בקשות למענק הפעימה השנייה עד לסכום של 10,500 ₪, ע"י שכירים בעלי שליטה, נדחה, והיא  תיפתח ב-21.5.2020 בשעות הערב (במקום ב-18.5.2020).  
החברות עצמן יכולות, החל מה-12 במאי, להגיש בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות – הפעימה השלישית, עד לסכום של 400,000 ₪. 
 

ביום 27.3.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף – 2020 לפיהן, מי שעבר את גיל 67 ועבודתם הופסקה בשל פיטורים או הוצאתם לחופשה ללא תשלום, ביוזמת המעסיק יהיה זכאי למענק הסתגלות וזאת עד ליום  19.4.2020. ביום 24.4.2020 הוארכה תקופת הזכאות עד ליום 31.5.2020, כך שמי שמלאו לו 67 והוא פוטר או שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת מ- 1.3.2020 עד 31.5.2020 לתקופה של 30 יום לפחות, יוכל להיות זכאי למענק הסתגלות, אם הוא עונה על תנאי הזכאות.

שימו לב, לגבי מי שחזר לעבודה יש לעדכן את הביטוח הלאומי בקישור זה

תנאי הזכאות למענק 

 1. בני גיל 67 ומעלה;
 2. תושבי ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;
 3. עבודה כשכירים בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפני החודש שבו הופסקה העבודה, בשל פיטורים או חל"ת;
 4. הפסקת העבודה ביוזמת המעסיק הינה ל-30 יום לפחות בעקבות משבר הקורונה;
 5. לחישוב תקופת החל"ת לחצו כאן

סכום המענק

סכום המענק שישולם הינו בהתאם להכנסה של הזכאי מפנסיה, כאשר קצבת אזרח ותיק לא נלקחת בחשבון לצורך חישוב המענק.

סכום המענק בעד חודש מרץ

מי שהוצא לחל"ת או פוטר החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.3.2020 יהיה זכאי למענק עבור חודש מרץ כדלקמן:

 1. מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו נמוכה מ-2,000 ₪ או אם אין לו הכנסה .
 2. מענק בסך 1,500 ₪ - למי שהכנסתו בין 2,000 ₪ ל-4,000 ₪.
 3. מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו בין 4,000 ₪ ל-5,000 ₪ .

מענק עבור חודש אפריל

המענק עבור חודש אפריל ישולם למי שהיה זכאי למענק במרץ ולא חזר לעבודה באפריל, או למי שהוצא לחל"ת למשך 30 יום או פוטר באפריל. המענק ישולם במהלך חודש מאי.

מענק עבור חודש מאי
המענק עבור חודש מאי ישולם למי שהיה זכאי למענק בחודש אפריל ולא חזר לעבודה במאי, או למי שהוצא לחל"ת למשך 30 יום או פוטר במאי.

סכום המענק בעד חודש אפריל ומאי

מי שהיה זכאי למענק בעד חודש מרץ ולא שב לעבודה עד ליום -19.4.2020 או מי שהוצא לחל"ת או פוטר עד ליום 19.4.2020, יהיה זכאי למענק בעד חודש אפריל כדלקמן:

 1. מענק בסך 4,000 ₪ - למי שהכנסתו נמוכה מ-2,000 ₪ או אם אין לו הכנסה
 2. מענק בסך 3,000 ₪ - למי שהכנסתו בין 2,000 ₪ ל-3,000 ₪ .
 3. מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו בין 3,000 ₪ ל-4,000 ₪.
 4. מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו בין 4,000 ₪ ל- 5,000 ₪.

אופן הגשת הבקשה למענק

אין צורך להתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך לצרף אישור מעסיק על הפסקת עבודה או אישורי פנסיה . ניתן להגיש בקשה למענק באחת מהדרכים האלה:

נשים מגיל 62 עד גיל 67

לעניין זכאות לדמי אבטלה לנשים מגיל 62 - 67 שפוטרו או שהוצאו לחל"ת וזכאיות לקצבת אזרח ותיק יהיו זכאיות לקצבה הגבוהה מבין השתיים. מומלץ להגיש תביעות לשתי הקצבאות והמוסד לביטוח לאומי יעדכן על הקצבה הגבוהה ביותר.

 

להגשת הבקשה באתר המוסד לביטוח לאומי - לחץ כאן

מצ"ב תקנות שעת חירום - מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה

כזכור ביום 17.3.20 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה - התמודדות עם נגיף הקורונה החדש).

ההודעה התירה להעסיק עובדים עד 14 שעות ביממה עד 8 פעמים בחודש ובלבד שבשבוע עבודה העובד לא יועסק מעל ל- 67 שעות (כולל שעות נוספות) ושמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. ההיתר ניתן לתקופה של 60 ימים.


לפיכך, החל מיום 17.5.2020 העסקת עובדים בשעות נוספות, במספר העולה על המותר (עד 16 שעות נוספות בשבוע ועד 12 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות) מחייבת קבלת היתר פרטני להעסקה בשעות נוספות ממשרד העבודה באמצעות אגף ההסדרה. את הטפסים והמסמכים הנדרשים להיתר יש להגיש בהתאם למפורט בקישור להגשת בקשה לקבלת היתר העסקה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית

בעקבות פניות המעסיקים לביטוח הלאומי אודות חובת תשלום דמי הביטוח (לאומי ובריאות) עבור עובדים שנמצאים בחל"ת:
מנכ״ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר הנחה לדחות את הדיווח והתשלום של המעסיקים עבור העובדים שבחל"ת מ-15/5/2020 ל-15/7/2020.\ככלל, מעסיק צריך לשלם דמי הביטוח עבור כל עובד בחודשיים המלאים הראשונים של החל״ת ועל פי החוק יכול לנכות את התשלום משכר העובד (348.21 ש"ח לחודש).
הביטוח הלאומי הגיש טיוטה לשינוי החוק אך הוא עדיין לא שונה ונמצא בדיונים עם משרד האוצר.
בשל הלחץ התזרימי של המעסיקים הוחלט כאמור לדחות את חובת הדיווח והתשלום לחודש יולי.

ביום 11.5.2020 פורסם תיקון לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח לאבטלה), התש"ף – 2020. בהתאם לתיקון הוארכה התקופה בגינה נתנו הקלות בנוגע לזכאות לקבלת דמי אבטלה בעניינים הבאים; קבלת מקדמה, תקופת האכשרה המקוצרת של 6 חודשים והוספת ימי אבטלה למי שנגמרו ימי הזכאות לאבטלה. להלן המצב העדכני בנוגע להקלות לקבלת דמי אבטלה.

תנאים לקבל דמי אבטלה בחופשה ללא תשלום לפי תקנות אלה:

 1. הוצאה לחל"ת ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות;
 2. אין זכאות לשכר בתקופת החל"ת

תשלום מקדמה על חשבון דמי אבטלה:
מי שהגיש תביעה לדמי אבטלה מיום 1.3.20 עד ליום 31.5.20 והליכי הרישום בתביעתו לדמי אבטלה טרם הסתיימו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם מקדמה עד לסכום של 8,000 ₪ בעד חודש אפריל ומקדמה בסכום שלא יעלה על 8,000 ₪ בעד חודש מאי.
 
תקופת אכשרה של 6 חודשים לצורך קבלת דמי אבטלה:
מי שהפסיק לעבוד, בשל פיטורים או חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה, בתקופה שמיום 1 במרס עד ליום 30 באפריל 2020 ולא השלים תקופת אכשרה של 12 חודשי עבודה אך צבר 6 חודשי אכשרה, יהיה זכאי למחצית מתקופת הזכאות לדמי אבטלה כדלקמן:

 1. למי שמלאו 45 שנים, או 35 שנים ויש לו 3 תלויים – 87 ימים;
 2. למי שמלאו 35 שנים, או למי שטרם מלאו 35 ויש לו 3 תלויים, - 69 ימים;
 3. בני גיל 25-28 שנים – 34 ימים;
 4. למי שטרם מלאו 25 שנים – 25 ימים;
 5. חייל משוחרר או מתנדב בשירות לאומי, שזכאותם לדמי אבטלה החלה לאחר שנה מתום מועד שירותם, יהיו זכאים ל- דמי אבטלה של 35 ימים ובתנאי שזכאותם לדמי אבטלה היא רצופה והחלה לפני תום השנה ממועד שחרורם.

יובהר כי לצורך מניין תקופת אכשרה ניתן להביא בחשבון חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה דווקא.
לתשומת לב! - הקלה זו הוגבלה לתקופה שמיום 1 במרס עד ליום 30 באפריל 2020.

הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה:
מי שמימש את מלוא זכאותו לדמי אבטלה בתקופה שמיום 1 במרס 2020 – עד ליום 31 במאי 2020, או מי שמימש את מלוא זכאותו לדמי אבטלה לפני התקופה כאמור ועבודתו הופסקה במהלך תקופה זו, ימשיך לקבל דמי אבטלה עד ליום 31 מאי 2020.
ההארכה הינה אוטומטית למי שסיים את שנת האבטלה שלו (שנה מהיום בו התייצב לראשונה בשירות התעסוקה) אם הסתיימה שנת האבטלה יש להגיש תביעה חדשה.

מצ"ב קובץ תקנות מלא

 

אתמול פורסם ברשומות תיקון משמעותי לתקנות הגבלת פעילות. לפניכם סקירה על עיקרי השינויים מנקודת המבט של המגזר העסקי.
קישור לתיקון התקנות כפי שפורסם ברשומות
 • בוטלה תקנה 2, כך שהמשמעות היא שכעת ניתן לצאת מהבית לכל מטרה, ואין עוד רשימה סגורה של מטרות.
 • שש ההוראות של אחריות מעסיק מכוח תקנה 3א' לא השתנו, למעט הקלה בעניין המעלית, לפיה במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מ-5 קומות – ייסעו במעלית מקסימום מחצית ממספר הנוסעים המותר, אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום (למשל בני משפחה העובדים בעסק וגרים באותו בית). על המעסיק להציב שלט בכניסה למעלית לעניין כמות הנוסעים המותרת.
 • שונתה תקנה 5 (א) לעניין המקומות האסורים לפעילות, כך שכעת ניתן (בכפוף למגבלות שלהלן, בתקנות ובצו בריאות העם) להפעיל גם קניונים, מכון כושר, גן חיות, ספארי, פינת חי, ספרייה, עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ושווקים.
למעשה, המקומות היחידים שנותרו אסורים הם: דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, פארק מים, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומתקני שעשועים, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית.
לעניין בריכת שחייה תותר הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות המנהל ותותר הפעלת בריכה טיפולית כהגדרתה להלן לצורך טיפול במים כאמור בה. "בריכה טיפולית"- כהגדרתה בתקנה 21.1.1.1 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).
 • נוספה תקנה (3א1) המעגנת 10 חובות של מחזיק של מקום הפתוח לציבור, שפעילותו לא נאסרה, בלי לגרוע מהוראות תקנה 3א' המפרטות אחריות כללית של מעסיק.
כאשר ההגדרה של "לקוח" היא - לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום;
"מחזיק" של מקום - לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון על פי דין
"מקום הפתוח לציבור" - מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, ולמעט כל אלה:
(א.) מקום שפעילותו הוסדרה מכוח תקנה 5 (ב) - (בין היתר בית אוכל ומגוון סוגי חנויות).
(ב.) מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור (תקנה 2 (ג) לתקנות הגבלת עובדים).
(ג.) מקום שחלה עליו תקנה 2 (י) לתקנות הגבלת עובדים, קרי, מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת הראשונה, בתנאים המנויים שם (מדובר בעסקים בענפים המוחרגים, שהוגדרו בתקנות כחיוניים)
(ד.) מעסיק שהחיל על עצמו את כללי התו הסגול מכוח תקנות הגבלת עובדים.
(ה.) גוף המנוי בתקנה 4 (ב) לתקנות הגבלת עובדים (מדובר בגופים ציבוריים, כגון צה"ל, המשטרה, ארגוני בריאות, חינוך ורווחה ועוד).
(ו.) מקום ציבורי שניתן בו שירות בריאות.א. הסבר על מנגנון הפיצוי לעסקים עד 20 מיליון ₪ - עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברת מעטים

הממשלה אישרה ביום 24.4.2020 את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים). תקנות אלו מעגנות את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים ומתווה תכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל.
תכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו, וכן את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל.

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים)

משרד האוצר פרסם אתמול הודעה על כך שהקרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים יוצאת לדרך.
הקרן תעניק הלוואות באמצעות בנקים וגופים מוסדיים, שיבחרו להצטרף לקרן, לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקל ומעלה בענפים שנפגעו ממשבר הקורונה. 

בדומה לקרן ההלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים בינוניים, גם כאן תינתן תקופת חסד של 12 חודשים על ההלוואה.

פריסה – עד 5 שנים ועוד גרייס של  12 חודשים

 • סכום ההלוואה עד 8% מהמחזור השנתי, ולא יותר מ 100 מיליון שח (עבור חברות הייטק יהיה סכום ההלוואה 8% מהמחזור או 8% מסך הוצאות מימון, לפי הגבוה מבין השתיים אך לא יותר מ 100 מיליון ₪).
 • עלות – ההלוואות ניתנו ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה
 • פיקדון – עד 5% בלבד
 • מתן תשובה לבקשת ההלוואה - תוך 7 ימי עסקים

תנאי סף:

 • העסק רשום בישראל כחברה, אגודה שיתופית או עמותה
 • מחזור העסקיים בשנה שקדמה לבקשה עולה על 200 מיליון ₪
 • העסק מעסיק לפחות 100 עובדים בישראל
 • העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה
 • לפחות 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני של העסק רשומים בישראל
 • העסק לא קיבל הלוואה בקרן לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

להגשת בקשה לקרן באתר משרד האוצר לחצו כאן

אתמול בלילה נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת הפעימה השנייה של מענק הסיוע לעצמאיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. במסגרת הפעימה השנייה,  הורחבה משמעותית אוכלוסיית הזכאים והוגדלו סכומי המענקים. הגשת הבקשות למענק תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים והתשלום יופקד תוך ימים ספורים בחשבון הבנק. בעלי שליטה יוכלו להגיש תביעה למענק החל מה- 18 במאי, וזאת מאחר ונדרשת היערכות נוספת לצורך בדיקת זכאותם.
 
תשלום המענקים הינו בהתאם לתקנות שעת חירום, שאושרו בממשלה ב- 24 באפריל 2020. בהתאם לתקנות, אוכלוסיית הזכאים למענק בפעימה השנייה תכלול גם שכירים בעלי השליטה שאינם זכאים לדמי אבטלה ועצמאים שהכנסתם החייבת לשנת המס 2018, אינה עולה על 1,000,000 ₪. כמו כן, הוגדלו סכומי המענקים ביחס למתווה הפעימה הראשונה כך שעצמאים יהיו זכאים למענק בגובה של 70% מההכנסה החייבת שלהם ועד לסכום של  10,500 ₪ כאשר לעצמאי או בעל שליטה אשר הכנסתו הממוצעת מעסק או שכר עבודה בהתאמה לחודש עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת סכום המענק בהדרגה.
 
לעצמאי אשר החל לפעול בשנת 2019 הותאמו בתקנות חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018. כמו כן, כן במסגרת הפעימה השנייה, נקבעה בתקנות אפשרות לעצמאי שפתח את עסקו בשנת 2108 וסבל מהפסדים באותה שנה, להתבסס על נתוני שנת 2019.
 
כמו כן, בהתאם לתקנות, עצמאים אשר מחזור עסקאותיהם השנתי עולה על 18,000 ₪  ואינו עולה על 300 אלף ₪ יקבלו תוספת למענק, פעימה שלישית בסכום הנע בין 700 ₪  ל- 3,025 ₪  בהתאם לגובה המחזור החודשי שלהם, במקביל למענק שישולם לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות ב- 12 במאי.
 
קישור להגשת הבקשה באתר https://www.gov.il/he/service/grant-self-employed-persons-for-corona-period-2


מידע מורחב:
הפעימה השנייה של מענק הסיוע תשולם לזכאים בכפוף לתנאי הסף שנקבעו. לצורך קבלת המענק, תוגש בקשה בהליך פשוט, באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המסים. בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יבוצעו על ידי רשות המסים ויוצגו באזור האישי. לאחר שתאושר הבקשה, יופקד התשלום, תוך ימים ספורים, בחשבון הבנק של העצמאי. את הבקשות  לקבלת המענק ניתן להגיש עד 12.7.2020. 
 
להלן פירוט תנאי הסף לקבלת מענק הסיוע לעצמאי:
·  מענק הסיוע יינתן לעצמאי אשר מלאו לו בשנת 2019, 20 שנים ושהוא בעל עסק פעיל בששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020 .
·  הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018, אינה עולה על 1,000,000 ש"ח. יצוין כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת הכנסה, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו.
·  ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק של העצמאי מיגיעה אישית, לשנת המס 2018,  עולה על 714 ש"ח לחודש.
·  מחזור עסקאותיו של העצמאי, בתקופה שהחל ב- 1 במרס 2020 ועד 30 ביוני 2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25% מסכום מחזור העסקאות לשנת 2019. יצוין כי הגשת דוח מס ערך מוסף תקופתי על ידי העוסק לתקופות האמורות הינה תנאי לזכאות למענק, אם היה חייב בהגשת דוח כאמור לפי חוק מס ערך מוסף.
·   העצמאי הגיש  דוח שנתי  למס הכנסה לשנת 2018, עד יום הגשת הבקשה, אם היה חייב בהגשת דוח כאמור לפי פקודת מס הכנסה.
·   לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.
·   לעצמאי אשר החל לפעול בשנת 2019 הותאמו בתקנות חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018. כמו כן,  נקבעה בתקנות אפשרות לעצמאי שפתח את עסקו ב 2108 וסבל מהפסדים באותה שנה , להתבסס בחישוב המענק על נתוניו לשנת 2019.
 
במקביל הפעימה השלישית של המענקים -מענק שישולם לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות - תשולם באמצעות האזור האישי תוספת לסכום המענק לעצמאי העובד בעסק קטן שממוצע מחזור העסקאות החודשי שלו עולה על 1500 ₪ אך אינו עולה על 25,000 ₪, כדלקמן:
 
1. לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 שקלים חדשים אך אינו עולה על 8,333 שקלים חדשים – 700 שקלים חדשים;
2. לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 שקלים חדשים אך אינו עולה על 16,667 שקלים חדשים – 1,875 שקלים חדשים;
3. לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על  16,667 שקלים חדשים אך אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים – 3,025 שקלים חדשים.


הממשלה אישרה ביום 24.4.2020 את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים). תקנות אלו מעגנות את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים ומתווה תכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל.
תכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו, וכן את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל.

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים)

1.   מתן המענק לעסקים שמחזור עסקיהם בין 18,000 ₪ ל 20 מיליון ₪ בשנה.
2.   ירידת מחזור עסקאות בלמעלה מ 25% בחודשים מרץ אפריל 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
ישנם מספר תנאי בסיס לבקשת המענק:
1.   העסק הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מעמ לתוקפה המדוברת.
2.   הוא ניהל פנקסים לשנת 2019.
3.   פנקסיו לא נמצאו כבלתי קבילים בקביעה שאינה ניתנת לערעור.
הגשת הבקשה תהיה בתוך 90 יום מיום 12.5.2020 
המנגנון מורכב ביותר:

מענק לעסקים שמחזור עסקאותיהם מתחת ל 300,000 ₪:

מחזור עסקאות לשנת 2019    סכום מענק חדש פעמי 
0-100,000 700
100,000-200,000 1875
200,000-300,000 3025
 
 
מענק לעסקים שמחזור עסקאותיהם בין 300,000 ₪ לבין 20 מיליון ₪ בשנה
.

חברה שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 מעל 300,000 ₪ ינתן מענק בהתאם להיקף שיעור ירידת מחזור העסקאות וביחס לנוסחת חישוב אשר מגלמת מקדם המשקף את ההוצאות הקבועות בעסק בממוצע.
 
לפי הפירוט הבא:

שיעור ההכפלה    שיעור הירידה במחזור   
0.1 25%-40%
0.2 40%-60%
0.35 60%-80%
0.5 מעל 80%
 


מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות
: 
הנוסחה לחישוב המענק המגיע לחברה:
התוצאה המתקבלת מהתחשיב למעלה ולא יותר מ 0.3, מוכפלת בשיעור ההכפלה לגבי עוסק שמחזור עסקיו בין 300,000 לבין 1,500,000 שיעור השווה ל 0.3 מסחר סיטונאי ותחנות דלק – לא יותר מ 0.075
שיעור המענק מוגבל לסכום של 400,000 ₪
 
כך לדוגמא:
· עסק שמחזור עסקיו בשנת 2019 1,500,000 ₪ והיה סגור בחודשים מרץ אפריל
תשומות שוטפות – 50%
שכר – 20%
יקבל 37,500 ₪ מענק שהם 15% מהמחזור שהוא הפסיד
· עסק שמחזור עסקיו 1 מיליון ₪ והיה סגור
תשומות – 50%
שכר – 30%
יקבל 25,000 ₪
הנכם מוזמנים לקבל ייעוץ ראשוני מיועצי הלשכה בתחום המימון לגבי זכאותכם הצפויה למענק הממשלתי – לתאום שיחת ייעוץ עם אחד מיועצי הלשכה המומחים בתחום נא פנו במייל לאורלי מסניק רכזת השירות לחבר:
orly@haifachamber.org.il או בטל': 058-4302105
 
הערות:
1.   לא כולל שיפוי ארנונה.
2.   לא ברור האם יכלול את השיפוי האישי של בעל העסק בסכום של 6,000 ₪ או 10,500 ₪.
 

לפניכם קובץ, שהוכן באיגוד לשכות המסחר,  לחישוב סכום המענק לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה - הקובץ בנוי על נוסחה המבוססת על נתוני ההכנסות וההצאות של העסק כפי שפרסם משרד האוצר. המענק מיועד לעסקים עם מחזור מכירות של מעל 18,000 ש"ח ועד 20,000,000 ש"ח בשנת 2019. בעל העסק יזין את הנתונים בקובץ ועל בסיס אלה תתקבל תוצאה של המענק הצפוי.

לקובץ אקסל לחישוב סכום המענק לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה לחץ כאן


ב-2 במאי 2020 פורסם תיקון נוסף לתקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים, שנכנס לתוקף ב-3 במאי 2020.

התיקון הזה עוסק ברובו במגזר הציבורי ומשרדים ממשלתיים, ובין היתר, אפשרו גם להם להחיל "תו סגול".
בכל מה שנוגע לעסקים במגזר הפרטי, אלה עיקרי השינויים המרכזיים, (אשר אינם רלוונטיים לעסקים המנויים בתוספת הראשונה, קרי הענפים המוחרגים) :
(1.) הגדירו כלל אחיד וקבוע בנושא של קבלת קהל (עד עכשיו הייתה פריבילגיה עבור אלה שהחילו על עצמם תו סגול) והכלל הוא:
מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום העבודה, רק אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעים דיגיטליים, ובלבד שיווסת כניסת הלקוחות למקום העבודה כך שיתקיים אחד מאלה:

 • בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
 • בכל עת לא ישהו אנשים באזור מתן השירות ללקוחות, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מ"ר.
  זאת כאשר אין בהוראות אלו כדי לגרוע מתנאים מקלים יותר אם נקבעו למעסיק מסוים מכוח תקנות הגבלת פעילות או צו בריאות העם.
  נזכיר כי הוראה זו אינה חלה על הענפים המוחרגים, אלא אם זה מפעל תומך ביטחון או תעשייה בטחונית, לפי האמור בתקנה 2(י).

(2.) הורחבה תקנה 2ב (ב) כך שכל מעסיק שמחיל על עצמו את התו הסגול לא יאפשר כניסה ושהייה של עובד למקום העבודה אם זה יביא להפרת הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות (רלבנטית למי שאינם ענפים מוחרגים מהתקנות ובחרו להעסיק למעלה מ-30% מהעובדים בו זמנית)

(3.) בתוספת השנייה (הרלוונטית לעסקים שאינם ענפים מוחרגים בהתאם לתוספת הראשונה ושבחרו להחיל את התו הסגול ולפעול מעבר למגבלת ה– 30%) חלו השינויים הבאים:

 • נוספה חובת מעסיק אשר עובדיו עובדים במשמרות – לשבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת, וכן החובות בקשר עם עטיית מסיכות מכוח צו בריאות העם.
 • הובהר כי ניתן לקיים פגישה מקצועית של עד 8 אנשים (להבדיל מעובדים) בחדר שגודלו עולה על 20 מ"ר.
 • קביעת מתכונת העסקה לעובדים מהבית: מעסיק יקבע, לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת העסקה אשר תאפשר לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור.
 • נמחק סעיף 9 המגביל כניסה של עובד שגילו 67 ומעלה.
 •  
 • יובהר כי מגבלות אלו אינן רלוונטיות לעסקים שפעילותם מוסדרת לפי התוספת הראשונה של תקנות אלו - הענפים המוחרגים כאמור לעיל.

(4.) תוקף התקנות הוארך עד ליום 31.5.2020

קישור לתיקון התקנות כפי שפורסם ברשומות

ביום 19.4.2020 התבצע תיקון לתקנות בו תוקנה התוספת השנייה כך שתקנות אלה חלות גם על קנסות הניתנים על ידי הרשויות המקומיות.
ביום 1.5.2020 התבצע תיקון לתקנות בו נקבע כי תחולת התקנות יהיו למשך 34 ימים מיום התחילה ולא 21 ימים. כלומר תקנות אלה יהיו בתוקף עד ה-14.5.2020.
יש לציין כי לאור פניית איגוד לשכות המסחר למשרד המשפטים התקבל אשרור לכך כי התקנות הללו חלות גם על הסבת דוחות חניה ותנועה.

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות) (תיקון), 1.5.2020

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות) (תיקון), 19.4.2020

 

ביום 10/4/2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף- 2020

קישור לתקנות דחיית מועדים לתשלום קנסות

חשוב לשים לב למספר דברים:

 1. התקנות חלות רק על הקנסות המנויים בתוספת הראשונה לתקנות ולא חלות על הקנסות המנויים בתוספת השנייה (למשל קנסות מכוח הפרה של תקנות שעת חירום בשל וירוס הקורונה). לכן בשלב ראשון בדקו האם הקנס שעליכם לשלם מנוי בתוספת הראשונה ואינו חלק מהרשימה בתוספת השנייה.
 2. אם התווסף פיגור לקנס – תבוטל התוספת. מי ששילם תוספת פיגור יהא זכאי להחזר.
 3. אם נקבע בגזר דין כי הקנס ישולם לשיעורין ומועד תשלום חלק מהקנס חל בתקופה הקובעת – על המשלם לשלוח הודעה בכתב לרשות שלה יש לשלם את הקנס על רצונו בדחיית המועד.
 4. אם נקבע בחוק מועד להגשת בקשה לביטול קנס או להישפט על עבירה והמועד חל בתקופה הקובעת – מועד זה יידחה עד תום תוקף התקנות.
 5. דחיית מועד ביצוע של מאסר במקום קנס (למעט חייב שהוא אסיר שפוט).
אושר מענק הסתגלות נוסף לחודש מאי לעובדים מעל גיל 67 שפוטרו או שהוצאו לחל"ת לפני חודש מאי
 
הממשלה אישרה את הצעת משרד האוצר להמשך מתן מענק ההסתגלות המיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם בעקבות משבר הקורונה
בהתאם לכך הוחלט על מענק נוסף בחודש מאי של עד 4000 שקלים למפוטרים מחודשים קודמים.
 הממשלה אישרה את תכנית הסיוע המורחבת לעצמאים ועסקים קטנים בסך 8 מיליארד שקל הכוללת.
.1 מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים בסך של 2.5 מיליארד שקל מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מלש"ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מחודש מאי.
.2 מענק סיוע ייעודי לעצמאים בסך של 8.2 מיליארד שקל בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי מורחב לעצמאים שמחזור המכירות שלהם יירד בהיקף של %25 לפחות בחודשים מרץ-יוני. הזכאות הורחבה גם לשכירים בעלי שליטה ועצמאים בעלי הכנסה חייבת של עד 1 מיליון שקל בשנה. המענק יעמוד על %70 מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 שקל. ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.
מנהל רשות המסים ערן יעקב החליט על מתן ארכה נוספת לעסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו חודשי וקבע כי הדיווח והתשלום עבור החודשים ינואר פברואר 2020 ידחה פעם נוספת עד לתאריך ה - 18 במאי 2020. 

 

הרשויות המקומיות מחוייבות להעניק 3 חודשי פטור מתשלום הארנונה לעסקים ממרץ עד מאי, עם זאת הרשות תוכל לבחור במסלול של מתן הנחה של 25% לכל שנת 2020.

התקנות לא יחולו על נכסים אלו

מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי כהגדרתם בתקנות ארנונה כללית, בנק, חברת ביטוח, מערכת סולארית שממוקדמת על גג נכס, וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית, מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקוני מוצרי תקשורת ומחשבים, נכס שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה, או מוסד להשכלה גבוהה, נכס בבעלות המדינה, גופים מתוקצבים או תאגידי בריאות, חברה ממשלתית, תאגידי מים וביוב, בנין שנהרס או במידה ואינו ראוי לשימוש, בנין ריק שאין משתמשים בו, נכס אחר (ראו הערה למטה).

זכאות להנחה

מחזיק הנכס זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה שהוטלה על הנכס מ 1.3.2020 עד 31.5.2020.
לחליפין: המועצה רשאית. תוך 10 ימים עד תאריך 1.5.2020, להחליט כי במקום פטור של 3 חודשים בתשלומי הארנונה, היא תתן את אותו סכום כהנחה של 25% מסכום הארנונה הכללית לשנת 2020. בכל מקרה על המועצה לפרסם את החלטתה ולהביא לידיעת המגזר העסקי.

מחזיק בנכס אחר - יהיה זכאי להנחה רק באישור גזבר הרשות המקומית, לאחר קבלת חוות דעת של היועץ המשפטי של הרשות שתקבע כי הפעילות בגינה הנכס מסווג כסוג אחר, מנויה בשימוש המפורט בתקנות הגבלת המפעילות.

קישור לתקנות הסדרים במשק המדינה(הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), 21.4.2020

חברים המעוניינים להתייעץ טלפונית עם יועץ הלשכה בארנונה ומיסוי עירוני, עו"ד אסף גורה, מוזמנים לפנות אליו בטל 04-8626783 או במייל
asaf@pelco-law.co.il

 

כזכור, ב-27 במרץ 2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח לאבטלה), התש"ף – 2020, שבמסגרתן ניתנו מספר הקלות בנוגע לזכאות לקבלת דמי אבטלה, לרבות קיצור תקופת אכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה מ - 12 חודשי עבודה ל- 6 חודשים, למי שהפסיק לעבוד, בשל פיטורים או חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה. הקלה זו הוגבלה לתקופה שמיום 1 במרס עד ליום 19 באפריל 2020. כלומר החל מיום 20 באפריל 2020 הזכאות לדמי אבטלה בגין הוצאה לחל"ת או פיטורים מותנית, בתקופת אכשרה של 12 חודשים.
כזכור, ב-27 במרץ 2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף – 2020, במסגרתן נקבע כי, מי שעבר את גיל 67 ועבודתו הופסקה בשל פיטורים או הוצאת לחופשה ללא תשלום, ביוזמת המעסיק, יהיו זכאים למענק הסתגלות מיוחד.
 
עוד נקבע בתקנות כי תקופת הזכאות למענק, למי שפוטר או הוצא לחל"ת ולא שב לעבודה, היא עד ליום  ה-19 באפריל 2020 . כלומר החל מה-20 באפריל 2020 בני 67 ומעלה, שיפוטרו או יצאו לחל"ת לא יהיו זכאים למענק הסתגלות.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה פרסם ב-16 באפריל דו"ח מקיף על מצב הסחר והכלכלה במדינות העולם הרלבנטיות לסחר עם ישראל. בין עיקרי הדברים:
 
1. סין ממשיכה לדווח על חזרה לשגרת ייצור ומצביעה על היקפי ייצור של למעלה מ-9%.
2. מגבלות על הייצוא - יש לשים לב לדיווחים המגיעים מרומניה ורוסיה ביחס למגבלות על יצוא מזון ומוצריהם ולשיח סביב מגבלות אלה שמתקיים בארה"ב.
3. הרשויות בסין מדווחת על עלייה משמעותית במספר טיסותהמטען, שיצאו ונכנסו לנמלי האויר של סין. כמו כן, דווח על עליה בפעילות ההובלה היבשתית ע"י רכבות משא בחודש מרץ ב-5%.
4. קוריאה הדרומית מבטלת את הסדרי הכניסה החופשיים ללא ויזה באופן זמני מכל המדינות שאסרו על כניסתם של אזרחים קוראנים ובכללן ישראל.
5.  ישנן מדינות שהקשיחו את אכיפת מדיניות הבידוד ובהן הונג קונג וקוריאה הדרומית.
 
לקריאת הדו"ח במלואו לחץ כאן 
נחתם על ידי מנכ"ל משרד הבריאות צו בריאות העם – חובת חבישת מסיכה, לפיו *לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא כיסוי הפה והאף באמצעות מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית בהתאם להנחיות משרד הבריאות*. מסיכת פה-אף מקטינה מאוד את הסיכון להידבק ולהדביק. היא מונעת פליטת נתז טיפתי ומונעת מנתז טיפתי להגיע לפה ולאף.

הוראות חבישת מסיכה לא יחולו על קטין מתחת לגיל 6, אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי בשימוש במסכה, אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו, משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור ובלבד ששומר על מרחק של שני מטרים מאדם אחר, שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום העבודה ובלבד שיישמרו על המרחק הנדרש לפי ההנחיות.

תחילתו של הצו בדבר חובת חבישת מסכה החל מיום א' 12.4 בשעה 7:00.

לדף הסבר בנושא חובת חבישת מסכה לחץ כאן                                 

להודעה הרשמית באתר משרד הכלכלה 
לחץ כאן 

עדכון תקנות שעת חירום - הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפרצות נגיף הקורונה
ביום, 22.3.2020, פורסמו תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020. תקנות אלו מטילות מגבלות על מספר העובדים המרבי שרשאי לשהות בו זמנית במקום עבודה, הן במקומות העבודה הציבוריים והן במגזר העסקי.
תקנות אלו מתייחסות לעסקים שפעילותם מותרת ואין היא מכשירה פעילות של עסקים שפעילותם נאסרה מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) תש"ף -2020 כמו קניונים, מכוני כושר, לונה פארק ועוד
 
תקנות "הגבלת מספר העובדים" נכנסו לתוקף ביום 22.3.2020. הן עודכנו ביום 31.3.2020, ביום 7.4.2020 וביום 14.4.2020. המידע כאן מתייחס לנוסח המתוקן של התקנות החל מיום 01.4.2020. יש לציין, שביום 14.4.20 נעשה תיקון בתקנות אלו, שבמסגרתו האריכו את תוקפן, והוא יפוג  ביום ראשון,19.4.2020,בשעה 06:00. עדיין לא ידוע מה יהיה העדכון מה-19 באפריל.
 
דגשים חשובים לגבי המגבלות על המגזר העסקי בתקנות הגבלת מספר העובדים
א. הגדרות חשובות מתוך תקנות "הגבלת מספר העובדים"
 • מצבת עובדים - כל העובדים המועסקים במקום עבודה
 • מקום עבודה - מקום המוחזק בידי מעסיק, שבו מועסקים עובדיו, וכן כל מקום שנעשית בו עבודה לצרכי עסק או משלוח יד, והכל בין שמקום העבודה כאמור כולל מבנה אחד ובין שהוא כולל כמה מבנים.
 • עובד מעטפת - עובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובד ניקיון, אבטחה או מחשוב.
 • תשומת לבגם להגדרה הרחבה של עובד בתקנות שכוללת בין היתר, גם עובדים שלא מתקיימים בינם לבין המעסיק יחסי עבודה.
      ב. מגבלות על עסקים
 • מגבלה כללית - במקום העבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 15 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה מביניהם. על אף האמור, רשאי מעסיק להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית עד לשיעור של 30% ממצבת העובדים כל עוד ההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק דיווח למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה את שמות העובדים שנוכחותם נדרשת במקום העבודה, את תפקידם ואת הטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותם כאמור
 • קישור לעדכון באתר משרד הכלכלה לגבי אופן העברת הדיווח
 • מגבלה על כניסה ושהיית עובד מעטפת (כהגדרתו בתקנות) במקום העבודה, למעט אם נוכחותו חיונית והמעסיק שלח הודעה למנכ"ל משרד הכלכלה בהתאם לדרישה
 • בתקנות התייחסות נפרדתלעבודות בינוי ותשתית וגם לעסקים שהם בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה.
 • אחריות מעסיק שלא לאפשר כניסה או שהיה של עובדים למקום עבודה מעבר למותר לפי התקנות.
 • איסור על עובד שמעסיק הודיע לו בהתאם לתקנות שלא להגיע, מלהגיע לעבודה.
 • איסור על קבלת קהל במקום העבודה,למעט אם הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני ובלבד שצמצם ככל הניתן את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל.
 • מגבלה המתייחסת למקום עבודה שכולל מספר מבנים – לפעול ככל האפשר לפריסת העובד.
 • מגבלה לגבי העסקת עובדים במשמרות – לשבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.
 1. חריגים למגבלה הכללית בהתאם לסעיף 2 (י) (2) לתקנות
 • שורה ארוכה של תחומי פעילות כמפורט בתוספת לתקנות הוחרגו מהמגבלה הכללית. אין פירוש הדבר שעסקים באותם תחומי פעילות ממשיכים לעבוד כרגיל. גם על עסקים אלו הוטלה מגבלה, לפיה העבודה שם תתקיים לאחר שמצבת העובדים צומצמה למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית של העסק.
 • כמו כן, גם לגבי עסקים המשתייכים לתחומי פעילות אלו, נקבע כי אין לאפשר כניסה ושהייה של עובד מעטפת במקום העבודה, אלא אם כן קבע המעסיק כי אותו עובד נדרש לצורך הבטחת הפעילות השוטפת וכי חיוני שאותו עובד יבצע את עבודתו במקום העבודה
 • ההחרגה מהמגבלה הכללית חלה, במסגרת סעיף סל נפרד, גם על עסקים, התומכים בפעילות הענפים המפורטים בתוספת ובהתאם למפורט בסעיף (אספקת שירותים או מוצרים התומכים הנדרשת לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת). גם אותם עסקים תומכים יוכלו לפעול באותה מתכונת בה פועלים עסקים בענפים הכלולים בתוספת.
 • תשומת לבכם שיש בתוספת גם סעיף "שונות" המתייחס, בין היתר, לפעילות טכנאים.

עדכון זה נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן:
 
קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 14.4.2020
קישור לתיקון הגבלת מספר עובדים מיום 7.4.2020
קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 31.3.2020
קישור לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 22.3.2020

ב- 12 באפריל 2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה במקרה של הארכת תקופת החל"ת לעובד שנמצא בחל"ת, אין צורך בדיווח לביטוח לאומי על כך. תקופת החל"ת תוארך באופן אוטומטי. עוד פורסם כי בימים הקרובים תעלה לאתר האינטרנט מערכת, שבה יהיה ניתן לדווח לביטוח לאומי על מועד החזרה לעבודה. בכל מקרה, יש להבהיר כי מבחינת יחסי עבודה עדיין חלה על המעסיק החובה למסור לעובד הודעה על הארכת תקופת החל"ת, אם המעסיק מעוניין בהארכתה.  
 
בעקבות לחץ ציבורי ועתירות לבג"צ ביטלה ההמשלה בתקנות מיום ה-17 באפריל 2020 את ההקלות על הוצאה לחל"ת של עובדת בטיפולי פוריות.
עובד/ת כאמור שכבר הוצאו לחל"ת ללא בקשת אישור ממשרד העבודה - הוצאתם תישאר בתוקף. מעתה יש לבקש אישור ממשרד העבודה, הממונה על עבודת נשים, לכל הוצאה לחל"ת של עובד/ת בקטגוריות אלו.

לטופס בקשה מיוחד לחל"ת במשבר הקורונה לחץ כאן
הבהרה בנוגע להשהיית הגבלות חשבון בשל צ'קים ללא כיסוי

המפקחת על הבנקים בבנק ישראל פרסמה הודעת הבהרה בנוגע להשהיית הגבלות חשבון בגין שיקים ללא כיסוי
 
כתוצאה מהשינוי הקיצוני בתנאים הכלכליים בעקבות משבר הקורונה, הנחתה המפקחת על הבנקים להשהות הגבלות עקב שיקים ללא כיסוי, וזאת על מנת למנוע את הפגיעה בלקוחות שהכנסתם פחתה משמעותית ועלולים להפוך ללקוחות מוגבלים. אין בהנחיות אלו כדי לבטל את ההגבלות (מדובר בהשהיה בלבד) ושיקים שכרגע אינם נספרים לצורך הטלת הגבלה, עלולים להביא להגבלה עם תום תקופת ההשהיה. כמו כןצריך לזכור שגם עבור שיק שבוטל, תיבדק היתרה בחשבון, והוא ייחשב לשיק ללא כיסוי במקרה של היעדר יתרה מספקת בחשבוןעל כל ההשלכות האמורות בהודעה זו.
רשות האכיפה והגבייה מדגישה כי אמנם בשל מצב החירום הושהו פתיחת התיקים והליכי הגבייה בשל חובות, לרבות בשל שיקים שלא כובדו; אך אין בכך כדי למחוק את החובות או למנוע את ההליכים לגבייתם בהמשך.
​הפיקוח על הבנקים מבהיר את משמעות הנחיותיו להשהות את הטלת ההגבלות, ובמיוחד את העובדה שמדובר בהשהיה זמנית ולא בביטול סופי של ספירת השיק לצורך הטלת הגבלה.
מלבד הסיכון להטלת הגבלה על חשבונות הבנק של הלקוח, לביטול ואי פירעון של שיקים עשוי להיות מחיר כלכלי כבד, כמפורט בהודעה המלאה של המפקחת.
להודעה המלאה במסמך   לחץ כאן

בהתאם לתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי) התש"ף -2020 והחלטת המפקחת על הבנקים נעשו שינויים בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א -1981. לפי השינויים, הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4 במרץ 2020, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק (בשלב זה התקופה לא תעלה על 110 ימים ותסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפן של התקנות והן פורסמו ללא מועד סיום תוקף).
 
משמעות ההשהיה הנה שכל שיק, שהופקד החל מה-4 במרץ 2020 וחזר בשל העדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. אם זה היה השיק העשירי, שבעקבותיו אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושהה עד להודעה, שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.

בהתאם לתקנות שעת חירום (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020  בוצעה, בין היתר, הארכה אוטומטית לחודשיים של אישורי עמידה בדרישות הממונה על התקינה במסלול "תקן לא חל – תל"ח", שהונפקו ע"י מערכת תקשורת ומידע של הממונה – מת"מ, ופטורים לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, שהונפקו ע"י מערכת שח"ט שמועד פקיעתם חל ביום 10.3.20 ועד יום 10.5.20.

בנוסף, מינהל תקינה במשרד הכלכלה מבקש ליידע את ציבור היבואנים כי נוכח קשיים טכניים, שלא מאפשרים הארכה אוטומטית לחודשיים של אישורי עמידה בדרישות הממונה על התקינה במסלול "תל"ח" שהונפקו ע"י מכון התקנים שמועד בפקיעתם בין התאריכים האמורים, הוחלט כי במקום הארכה של האישורים הישנים לחודשיים, יבוצע חידוש האישורים לשנה נוספת בהליך מזורז.

ההליך המזורז מבוסס על קיומם של נתונים אודות הטובין במערכת של מכון התקנים וכל מה שנדרש הוא להגיש בקשה חדשה למכון, אשר תטופל תוך שעות ספורות. 

לבירור והבהרות ניתן לפנות, כלהלן:

מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה –

תיבת דואר: tkina.imp@economy.gov.il

מכון התקנים 
תיבת דואר באגף התעשייה: importer_mhd@sii.org.il
טלפונים באגף התעשייה: מעבדות למכניקה וכימיה 03-6465141 מעבדה לחשמל ואלקטרוניקה 03-6465160
תיבת דואר באגף הבניין: Importer_build@sii.org.il
טלפונים באגף הבניין: 03-6465231/6465225

רשות המסים תאפשר זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק 

רשות המסים פרסמה היום (יום ה') הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק, זאת לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים רבים לחל"ת לתקופה שאינה ידועה. הנחיות אלה ניתנות במסגרת שורת הקלות שנותנת הרשות במטרה לסייע ולהקל על הציבור, בכל הקשור להשלכות התפשטות נגיף הקורונה.

ככלל, מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות מס הכנסה. על כן, מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא. החריג לכלל זה, הוא מצב בו לא מתקיימים יחסי עובד - מעביד  במהלך חודש קלנדרי מלא, כלומר בעת תחילת עבודה או סיומה (כגון: פיטורין), במצב זה ייזקף שווי רכב באופן יחסי לימי ההעסקה במהלך החודש.

על פי ההנחיות החדשות, הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק, ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו. זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש. 

שווי השימוש יחושב כאמור, לפי מועד החזרת הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאת העובד לחל"ת. כמו כן, תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה לא העמיד לרשותו המעסיק רכב

1 באפריל 2020
 

בהמשך להודעתנו מאתמול על השינויים הצפויים בתקנות הגבלת מספר העובדים במקומות עבודה, פורסם אתמול התיקון לתקנות אלו. 

 תקנות "הגבלת מספר העובדים" נכנסו לתוקף ב-22 במרץ 2020. העדכון הנוכחי יהיה בתוקף עד ה-16 באפריל 2020.

עיקרי המגבלות על המגזר העסקי בתקנות הגבלת מספר העובדים לאחר העדכון - בקישור למטה:

ב-31 במרץ נחתם עדכון לתקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-,2020 שמגבילות הן את ההתנהלות במרחב הציבורי והן פעילות עסקית.
לתקנות המקוריות, שפורסמו ב-21 במרץ נערכו תיקונים הן ב-25 במרץ והן ב-31 במרץ, והמידע שלהלן מתייחס לתקנות בנוסח העדכני שכבר נכנס לתוקף.
 
תקנות "הגבלת פעילות" אלו תקפות לצד צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) למעט סעיף 3ג' שם הדן באיסור פעילות והוחלף בתקנות אלו לתקופה שבה הן תקפות.

בכל מה שנוגע לעסקים, לפניכם תמצית העקרונות בתקנות "הגבלת פעילות" בקישור למטה
משרד האוצר הודיע על עדכון במסלול המיוחד להתמודדות עם נגיף הקורונה עבור עסקים קטנים ובינוניים.
במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות בנקאיות להון חוזר בתנאים הבאים:
• 
זמני טיפול קצרים - עד 7 ימי עסקים ע"י הבנק.
• 
מחירי ריבית נמוכים - תשלום מלא של הריבית בשנה הראשונה ע"י המדינה, החל מהשנה השנייה ואילך ריבית פריים + 1.5

• דרישת בטוחות מופחתת - 5% מסכום ההלוואה.
• 
פריסה ל-5 שנים.
• 
תקופת גרייס מוגדלת לעד 12 חודשים.

• הגשת הבקשה הינה ללא עלות.
• פישוט התהליכים - הטפסים למילוי קוצרו ויוגשו ישירות לבנקים.
 
סכום ההלוואה המקסימלי הוא 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור השנתי האחרון (הגדול מבינהם) ועד לסכום של 20 מיליון ש"ח.
  
ניתן להגיש בקשה בקישור הבא: קרן הלוואות בערבות המדינה
הקלות בעניין תשלום וזכות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה
ב- 27 במרץ 20202 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח לאבטלה), התש"ף – 2020. בהתאם לתקנות נתנו מספר הקלות בנוגע לזכאות לקבלת דמי אבטלה; קבלת מקדמה, קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה והוספת ימי אבטלה למי שנגמרו ימי הזכאות לאבטלה כפי שיפורט להלן: 
תנאים לקבל דמי אבטלה בחופשה ללא תשלום לפי תקנות אלה:
 1. הוצאה לחל"ת ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות;
 2. אין זכאות לשכר בתקופת החל"ת
תשלום מקדמה על חשבון דמי אבטלה
מי שהגיש תביעה לדמי אבטלה מים 1.3.20 עד ליום 7.4.20 , והליכי הרישום בתביעתו לדמי אבטלה טרם הסתיימו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם מקדמה עד לסכום של 2,000 ₪ בעד חודש מרס
 
קיצור תקופת אכשרה ועוד - בקישור:

משרדי העבודה והכלכלה אינם מטפלים בבקשות לאישור כמפעל חיוני בשל פרסום התקנות החדשות המחריגות ענפי משק חיוניים
 
ברצוננו לעדכנכם כי לאחר בירורים שערכנו תמונת המצב בנושא אישור מפעלים חיוניים חדשים הינה:
 
1. לאור הפרסום הרשמי היום של תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), הכוללות החרגות מההגבלות על העסקת עובדים על שורה של ענפי משק חיוניים, אין טיפול פרטני בבקשות חדשות לאישור מפעל חיוני. ההנחיות בתקנות החדשות אמורות להכיל את כל הענפים החיוניים למשק. מי שמעוניין להתייעץ כי אינו בטוח האם העסק שלו נכלל בהחרגות מוזמן לפנות ללשכה ונסייע לו בבירור זה.
 
2. עסק, שאינו נמצא בהחרגות של התקנות הללו, ובכל זאת נדרש לפעול שלא במסגרת ההגבלות על העסקת מספר עובדים שבתקנות הללו, כדי לספק צרכים חיוניים – מוזמן לפנות אלינו וננסה לסייע ולמצוא פתרון. 

3. מלבד ענפים מסוימים, שנאסרה פעילותם בתקנות אחרות, הנוגעות למשבר הקורונה, רוב ענפי המשק יכולים להמשיך לפעול, גם אם יש מגבלה על כמות כח האדם, המועסקת בו זמנית בעסק

חברות ציוד רפואי שיש להן מטענים מוכנים למשלוח מיעדים בעולם וטרם נשלחו, בשיתוף עם משרד הביטחון אנו מנסים לארגן הטסות מיוחדות לישראל ממספר יעדים:

שנגחאי בסין
הונג קונג
ליאז' בבלגיה
ארצות הברית.

המשרד מוכל להציע לחברות לממן את הפרשי מחיר ההובלה בין ההובלה הימית לבין מה שנדרש כיום בהטסות מטען. 
אנא מלאו בטבלה את הפרטים הבאים: 
** מהיכן להטיס? שנגחאי, הונג קונג, ליאז', ארה"ב
** מתי המטען יוכל להגיע למקום ההטסה
** מהו המטען
** משקל
** נפח
** שם חברה
** שם איש קשר
** מייל
* מס' סלולרי
 

נא להשיב למייל של אביאל קורן aviel@haifachamber.org.il

עובדים הנמצאים בבידוד בית
משרד הבריאות קבע  באופן גורף כי כל  השבים לישראל מכל יעד בעולם החל מתאריך 9 במרץ 2020 נדרשים להיכנס לבידוד ביתי למשך 14 יום. כמו כן, מי שהגיעו לישראל בין התאריכים 24 בפברואר 2020 ועד 9 במרץ 2020, ומפתחים תסמינים של חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי באופן מידי .
כמו כן, עובדים, שצריכים להיות בבידוד הם כל מי שנחשפו או שבאו במגע עם חולי קורונה מאומתים.

בתקופה קשה זו של משבר הקורונה יש נכונות של משרדי הממשלה לבצע הקלות מסוימות בהליכי היבוא.

בהמשך לעדכון קודם על הארכת תוקף אישורי דגם , הממונה על התקינה מפרסם עדכון נוסף והפעם בעניין הקלות בקבוצות יבוא של מוצרים שהוגדרו כחיוניים –
לרשימת המוצרים לחץ כאן

איגוד לשכות המסחר מוסיף לפעול מול משרד הכלכלה ומול משרדי ממשלה נוספים כדי להשיג הקלות נוספות בתקופה קשה זו לעסקים. מוזמנים לפנות אלינו עם הצעות באופן כללי ובפרט עם מוצרים נוספים שנכון לדעתכם לבצע בתקופה זו הקלה בקבוצות היבוא שלהם – נא נמקו את התייחסויותיכם ככל שניתן ושלחו למייל: aviel@haifachamber.org.il

 

משרד הבריאות: אין לצאת מהבתים למעט במצבים המחייבים זאת - למידע מורחב לחצו כאן
(אסור ללכת לפארקים, אסור ללכת לקניונים, אסור ללכת לים. להלן קישור לקובץ ההנחיות החדשות ממשרד הבריאות לחץ כאן)

ההודעה מתירה להעסיק עובדים עד 14 שעות ביממה עד 8 פעמים בחודש ובלבד שבשבוע עבודה העובד לא יועסק מעל ל- 67 שעות (כולל שעות נוספות) ושמכסת כל השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. ההיתר תקף ל-60 הימים הקרובים.

לעיון בצו: צו על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה בזמן משבר הקורונה

 

 

נגיד בנק ישראל, הודע  על שורת צעדי מדיניות שנוקט בנק ישראל להתמודדות עם משבר הקורונה, וההחלטות על הגבלת המשק.

להלן עיקרי הצעדים:
1. הקלות בתשלום החזרי משכנתאות, תוך דחיה של התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים.
2. הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב- במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה, ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים.
3. הצעות לפיקדונות מותאמים לתנודתיות בשווקים.
4. הצעות לשירותים דיגיטליים מורחבים מרחוק, כדי להקל על לקוחות שאינם מעוניינים או יכולים להגיע לסניפים בעת הזו, ובפרט הקמת מוקד טלפוני ייעודי לאזרחי מבוגרים.
5. מתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.
יודגש, כי שירותים אלו ניתנים על פי השיקולים העסקיים והתפעוליים של כל בנק ובנק.
הרחבת הנחיות בנושא ההתגוננות מפני נגיף קורונה
החל מיום 9 במרץ 2020 כל המגיעים לישראל מכל מדינות העולם חייבים לשהות בבידוד ביתי למשך 14 יום (אך לא רטרואקטיבית). בנוסף, הורחבה תעודת המחלה הגורפת, גם למקרים בהם הורה נשאר בביתו, בשל בידוד בית של ילדו. 

במכללה העסקית לניהול וסחר בינ"ל של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון מחזור נוסף של סטודנטים ליבוא יצוא וסחר בינלאומי, מהקורסים המבוקשים ביותר בעולם העסקים.

במכללה העסקית נפתח קורס שיווק ומכירות בשיתוף עם חברת דייל קארנגי. זהו שיתוף פעולה ראשון בצפון לחברת דייל קארנגי בצפון הארץ.

ח"כ שרן השכל בביקור בלשכת המסחר חיפה: יש להוריד למינימום את הבירוקרטיה, הרגולציה והמיסוי לעסקים"