למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

 

אתמול פורסם ברשומות תיקון משמעותי לתקנות הגבלת פעילות. לפניכם סקירה על עיקרי השינויים מנקודת המבט של המגזר העסקי.
קישור לתיקון התקנות כפי שפורסם ברשומות
 • בוטלה תקנה 2, כך שהמשמעות היא שכעת ניתן לצאת מהבית לכל מטרה, ואין עוד רשימה סגורה של מטרות.
 • שש ההוראות של אחריות מעסיק מכוח תקנה 3א' לא השתנו, למעט הקלה בעניין המעלית, לפיה במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מ-5 קומות – ייסעו במעלית מקסימום מחצית ממספר הנוסעים המותר, אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום (למשל בני משפחה העובדים בעסק וגרים באותו בית). על המעסיק להציב שלט בכניסה למעלית לעניין כמות הנוסעים המותרת.
 • שונתה תקנה 5 (א) לעניין המקומות האסורים לפעילות, כך שכעת ניתן (בכפוף למגבלות שלהלן, בתקנות ובצו בריאות העם) להפעיל גם קניונים, מכון כושר, גן חיות, ספארי, פינת חי, ספרייה, עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ושווקים.
למעשה, המקומות היחידים שנותרו אסורים הם: דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, פארק מים, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומתקני שעשועים, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית.
לעניין בריכת שחייה תותר הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות המנהל ותותר הפעלת בריכה טיפולית כהגדרתה להלן לצורך טיפול במים כאמור בה. "בריכה טיפולית"- כהגדרתה בתקנה 21.1.1.1 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות).
 • נוספה תקנה (3א1) המעגנת 10 חובות של מחזיק של מקום הפתוח לציבור, שפעילותו לא נאסרה, בלי לגרוע מהוראות תקנה 3א' המפרטות אחריות כללית של מעסיק.
כאשר ההגדרה של "לקוח" היא - לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום;
"מחזיק" של מקום - לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון על פי דין
"מקום הפתוח לציבור" - מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב, לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, ולמעט כל אלה:
(א.) מקום שפעילותו הוסדרה מכוח תקנה 5 (ב) - (בין היתר בית אוכל ומגוון סוגי חנויות).
(ב.) מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור (תקנה 2 (ג) לתקנות הגבלת עובדים).
(ג.) מקום שחלה עליו תקנה 2 (י) לתקנות הגבלת עובדים, קרי, מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת הראשונה, בתנאים המנויים שם (מדובר בעסקים בענפים המוחרגים, שהוגדרו בתקנות כחיוניים)
(ד.) מעסיק שהחיל על עצמו את כללי התו הסגול מכוח תקנות הגבלת עובדים.
(ה.) גוף המנוי בתקנה 4 (ב) לתקנות הגבלת עובדים (מדובר בגופים ציבוריים, כגון צה"ל, המשטרה, ארגוני בריאות, חינוך ורווחה ועוד).
(ו.) מקום ציבורי שניתן בו שירות בריאות.


יבוא יצוא
התעדכנה רשימת יועצי הלשכה


א. הסבר על מנגנון הפיצוי לעסקים עד 20 מיליון ₪ - עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברת מעטים

הממשלה אישרה ביום 24.4.2020 את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים). תקנות אלו מעגנות את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים ומתווה תכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל.
תכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו, וכן את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל.

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים)


הממשלה אישרה ביום 24.4.2020 את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים). תקנות אלו מעגנות את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים ומתווה תכנית לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל.
תכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו, וכן את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל.

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים)

1.   מתן המענק לעסקים שמחזור עסקיהם בין 18,000 ₪ ל 20 מיליון ₪ בשנה.
2.   ירידת מחזור עסקאות בלמעלה מ 25% בחודשים מרץ אפריל 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
ישנם מספר תנאי בסיס לבקשת המענק:
1.   העסק הגיש דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מעמ לתוקפה המדוברת.
2.   הוא ניהל פנקסים לשנת 2019.
3.   פנקסיו לא נמצאו כבלתי קבילים בקביעה שאינה ניתנת לערעור.
הגשת הבקשה תהיה בתוך 90 יום מיום 12.5.2020 
המנגנון מורכב ביותר:

מענק לעסקים שמחזור עסקאותיהם מתחת ל 300,000 ₪:

מחזור עסקאות לשנת 2019    סכום מענק חדש פעמי 
0-100,000 700
100,000-200,000 1875
200,000-300,000 3025
 
 
מענק לעסקים שמחזור עסקאותיהם בין 300,000 ₪ לבין 20 מיליון ₪ בשנה
.

חברה שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 מעל 300,000 ₪ ינתן מענק בהתאם להיקף שיעור ירידת מחזור העסקאות וביחס לנוסחת חישוב אשר מגלמת מקדם המשקף את ההוצאות הקבועות בעסק בממוצע.
 
לפי הפירוט הבא:

שיעור ההכפלה    שיעור הירידה במחזור   
0.1 25%-40%
0.2 40%-60%
0.35 60%-80%
0.5 מעל 80%
 


מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות
: 
הנוסחה לחישוב המענק המגיע לחברה:
התוצאה המתקבלת מהתחשיב למעלה ולא יותר מ 0.3, מוכפלת בשיעור ההכפלה לגבי עוסק שמחזור עסקיו בין 300,000 לבין 1,500,000 שיעור השווה ל 0.3 מסחר סיטונאי ותחנות דלק – לא יותר מ 0.075
שיעור המענק מוגבל לסכום של 400,000 ₪
 
כך לדוגמא:
· עסק שמחזור עסקיו בשנת 2019 1,500,000 ₪ והיה סגור בחודשים מרץ אפריל
תשומות שוטפות – 50%
שכר – 20%
יקבל 37,500 ₪ מענק שהם 15% מהמחזור שהוא הפסיד
· עסק שמחזור עסקיו 1 מיליון ₪ והיה סגור
תשומות – 50%
שכר – 30%
יקבל 25,000 ₪
הנכם מוזמנים לקבל ייעוץ ראשוני מיועצי הלשכה בתחום המימון לגבי זכאותכם הצפויה למענק הממשלתי – לתאום שיחת ייעוץ עם אחד מיועצי הלשכה המומחים בתחום נא פנו במייל לאורלי מסניק רכזת השירות לחבר:
orly@haifachamber.org.il או בטל': 058-4302105
 
הערות:
1.   לא כולל שיפוי ארנונה.
2.   לא ברור האם יכלול את השיפוי האישי של בעל העסק בסכום של 6,000 ₪ או 10,500 ₪.
 

לפניכם קובץ, שהוכן באיגוד לשכות המסחר,  לחישוב סכום המענק לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה - הקובץ בנוי על נוסחה המבוססת על נתוני ההכנסות וההצאות של העסק כפי שפרסם משרד האוצר. המענק מיועד לעסקים עם מחזור מכירות של מעל 18,000 ש"ח ועד 20,000,000 ש"ח בשנת 2019. בעל העסק יזין את הנתונים בקובץ ועל בסיס אלה תתקבל תוצאה של המענק הצפוי.

לקובץ אקסל לחישוב סכום המענק לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה לחץ כאן


ב-2 במאי 2020 פורסם תיקון נוסף לתקנות שעת חירום הגבלת מספר העובדים, שנכנס לתוקף ב-3 במאי 2020.

התיקון הזה עוסק ברובו במגזר הציבורי ומשרדים ממשלתיים, ובין היתר, אפשרו גם להם להחיל "תו סגול".
בכל מה שנוגע לעסקים במגזר הפרטי, אלה עיקרי השינויים המרכזיים, (אשר אינם רלוונטיים לעסקים המנויים בתוספת הראשונה, קרי הענפים המוחרגים) :
(1.) הגדירו כלל אחיד וקבוע בנושא של קבלת קהל (עד עכשיו הייתה פריבילגיה עבור אלה שהחילו על עצמם תו סגול) והכלל הוא:
מעסיק יאפשר קבלת קהל במקום העבודה, רק אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעים דיגיטליים, ובלבד שיווסת כניסת הלקוחות למקום העבודה כך שיתקיים אחד מאלה:

 • בכל עת לא ישהו במקום העבודה לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
 • בכל עת לא ישהו אנשים באזור מתן השירות ללקוחות, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מ"ר.
  זאת כאשר אין בהוראות אלו כדי לגרוע מתנאים מקלים יותר אם נקבעו למעסיק מסוים מכוח תקנות הגבלת פעילות או צו בריאות העם.
  נזכיר כי הוראה זו אינה חלה על הענפים המוחרגים, אלא אם זה מפעל תומך ביטחון או תעשייה בטחונית, לפי האמור בתקנה 2(י).

(2.) הורחבה תקנה 2ב (ב) כך שכל מעסיק שמחיל על עצמו את התו הסגול לא יאפשר כניסה ושהייה של עובד למקום העבודה אם זה יביא להפרת הכללים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות (רלבנטית למי שאינם ענפים מוחרגים מהתקנות ובחרו להעסיק למעלה מ-30% מהעובדים בו זמנית)

(3.) בתוספת השנייה (הרלוונטית לעסקים שאינם ענפים מוחרגים בהתאם לתוספת הראשונה ושבחרו להחיל את התו הסגול ולפעול מעבר למגבלת ה– 30%) חלו השינויים הבאים:

 • נוספה חובת מעסיק אשר עובדיו עובדים במשמרות – לשבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת, וכן החובות בקשר עם עטיית מסיכות מכוח צו בריאות העם.
 • הובהר כי ניתן לקיים פגישה מקצועית של עד 8 אנשים (להבדיל מעובדים) בחדר שגודלו עולה על 20 מ"ר.
 • קביעת מתכונת העסקה לעובדים מהבית: מעסיק יקבע, לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת העסקה אשר תאפשר לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור.
 • נמחק סעיף 9 המגביל כניסה של עובד שגילו 67 ומעלה.
 •  
 • יובהר כי מגבלות אלו אינן רלוונטיות לעסקים שפעילותם מוסדרת לפי התוספת הראשונה של תקנות אלו - הענפים המוחרגים כאמור לעיל.

(4.) תוקף התקנות הוארך עד ליום 31.5.2020

קישור לתיקון התקנות כפי שפורסם ברשומות

ביום 19.4.2020 התבצע תיקון לתקנות בו תוקנה התוספת השנייה כך שתקנות אלה חלות גם על קנסות הניתנים על ידי הרשויות המקומיות.
ביום 1.5.2020 התבצע תיקון לתקנות בו נקבע כי תחולת התקנות יהיו למשך 34 ימים מיום התחילה ולא 21 ימים. כלומר תקנות אלה יהיו בתוקף עד ה-14.5.2020.
יש לציין כי לאור פניית איגוד לשכות המסחר למשרד המשפטים התקבל אשרור לכך כי התקנות הללו חלות גם על הסבת דוחות חניה ותנועה.

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות) (תיקון), 1.5.2020

קישור לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות) (תיקון), 19.4.2020

 

ביום 10/4/2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף- 2020

קישור לתקנות דחיית מועדים לתשלום קנסות

חשוב לשים לב למספר דברים:

 1. התקנות חלות רק על הקנסות המנויים בתוספת הראשונה לתקנות ולא חלות על הקנסות המנויים בתוספת השנייה (למשל קנסות מכוח הפרה של תקנות שעת חירום בשל וירוס הקורונה). לכן בשלב ראשון בדקו האם הקנס שעליכם לשלם מנוי בתוספת הראשונה ואינו חלק מהרשימה בתוספת השנייה.
 2. אם התווסף פיגור לקנס – תבוטל התוספת. מי ששילם תוספת פיגור יהא זכאי להחזר.
 3. אם נקבע בגזר דין כי הקנס ישולם לשיעורין ומועד תשלום חלק מהקנס חל בתקופה הקובעת – על המשלם לשלוח הודעה בכתב לרשות שלה יש לשלם את הקנס על רצונו בדחיית המועד.
 4. אם נקבע בחוק מועד להגשת בקשה לביטול קנס או להישפט על עבירה והמועד חל בתקופה הקובעת – מועד זה יידחה עד תום תוקף התקנות.
 5. דחיית מועד ביצוע של מאסר במקום קנס (למעט חייב שהוא אסיר שפוט).
 הממשלה אישרה את תכנית הסיוע המורחבת לעצמאים ועסקים קטנים בסך 8 מיליארד שקל הכוללת.
.1 מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים בסך של 2.5 מיליארד שקל מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מלש"ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מחודש מאי.
.2 מענק סיוע ייעודי לעצמאים בסך של 8.2 מיליארד שקל בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי מורחב לעצמאים שמחזור המכירות שלהם יירד בהיקף של %25 לפחות בחודשים מרץ-יוני. הזכאות הורחבה גם לשכירים בעלי שליטה ועצמאים בעלי הכנסה חייבת של עד 1 מיליון שקל בשנה. המענק יעמוד על %70 מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 שקל. ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.
מנהל רשות המסים ערן יעקב החליט על מתן ארכה נוספת לעסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו חודשי וקבע כי הדיווח והתשלום עבור החודשים ינואר פברואר 2020 ידחה פעם נוספת עד לתאריך ה - 18 במאי 2020. 

 
כזכור, ב-27 במרץ 2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח לאבטלה), התש"ף – 2020, שבמסגרתן ניתנו מספר הקלות בנוגע לזכאות לקבלת דמי אבטלה, לרבות קיצור תקופת אכשרה לצורך קבלת דמי אבטלה מ - 12 חודשי עבודה ל- 6 חודשים, למי שהפסיק לעבוד, בשל פיטורים או חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה. הקלה זו הוגבלה לתקופה שמיום 1 במרס עד ליום 19 באפריל 2020. כלומר החל מיום 20 באפריל 2020 הזכאות לדמי אבטלה בגין הוצאה לחל"ת או פיטורים מותנית, בתקופת אכשרה של 12 חודשים.
כזכור, ב-27 במרץ 2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף – 2020, במסגרתן נקבע כי, מי שעבר את גיל 67 ועבודתו הופסקה בשל פיטורים או הוצאת לחופשה ללא תשלום, ביוזמת המעסיק, יהיו זכאים למענק הסתגלות מיוחד.
 
עוד נקבע בתקנות כי תקופת הזכאות למענק, למי שפוטר או הוצא לחל"ת ולא שב לעבודה, היא עד ליום  ה-19 באפריל 2020 . כלומר החל מה-20 באפריל 2020 בני 67 ומעלה, שיפוטרו או יצאו לחל"ת לא יהיו זכאים למענק הסתגלות.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה פרסם ב-16 באפריל דו"ח מקיף על מצב הסחר והכלכלה במדינות העולם הרלבנטיות לסחר עם ישראל. בין עיקרי הדברים:
 
1. סין ממשיכה לדווח על חזרה לשגרת ייצור ומצביעה על היקפי ייצור של למעלה מ-9%.
2. מגבלות על הייצוא - יש לשים לב לדיווחים המגיעים מרומניה ורוסיה ביחס למגבלות על יצוא מזון ומוצריהם ולשיח סביב מגבלות אלה שמתקיים בארה"ב.
3. הרשויות בסין מדווחת על עלייה משמעותית במספר טיסותהמטען, שיצאו ונכנסו לנמלי האויר של סין. כמו כן, דווח על עליה בפעילות ההובלה היבשתית ע"י רכבות משא בחודש מרץ ב-5%.
4. קוריאה הדרומית מבטלת את הסדרי הכניסה החופשיים ללא ויזה באופן זמני מכל המדינות שאסרו על כניסתם של אזרחים קוראנים ובכללן ישראל.
5.  ישנן מדינות שהקשיחו את אכיפת מדיניות הבידוד ובהן הונג קונג וקוריאה הדרומית.
 
לקריאת הדו"ח במלואו לחץ כאן 

עדכון תקנות שעת חירום - הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפרצות נגיף הקורונה
ביום, 22.3.2020, פורסמו תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020. תקנות אלו מטילות מגבלות על מספר העובדים המרבי שרשאי לשהות בו זמנית במקום עבודה, הן במקומות העבודה הציבוריים והן במגזר העסקי.
תקנות אלו מתייחסות לעסקים שפעילותם מותרת ואין היא מכשירה פעילות של עסקים שפעילותם נאסרה מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) תש"ף -2020 כמו קניונים, מכוני כושר, לונה פארק ועוד
 
תקנות "הגבלת מספר העובדים" נכנסו לתוקף ביום 22.3.2020. הן עודכנו ביום 31.3.2020, ביום 7.4.2020 וביום 14.4.2020. המידע כאן מתייחס לנוסח המתוקן של התקנות החל מיום 01.4.2020. יש לציין, שביום 14.4.20 נעשה תיקון בתקנות אלו, שבמסגרתו האריכו את תוקפן, והוא יפוג  ביום ראשון,19.4.2020,בשעה 06:00. עדיין לא ידוע מה יהיה העדכון מה-19 באפריל.
 
דגשים חשובים לגבי המגבלות על המגזר העסקי בתקנות הגבלת מספר העובדים
א. הגדרות חשובות מתוך תקנות "הגבלת מספר העובדים"
 • מצבת עובדים - כל העובדים המועסקים במקום עבודה
 • מקום עבודה - מקום המוחזק בידי מעסיק, שבו מועסקים עובדיו, וכן כל מקום שנעשית בו עבודה לצרכי עסק או משלוח יד, והכל בין שמקום העבודה כאמור כולל מבנה אחד ובין שהוא כולל כמה מבנים.
 • עובד מעטפת - עובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובד ניקיון, אבטחה או מחשוב.
 • תשומת לבגם להגדרה הרחבה של עובד בתקנות שכוללת בין היתר, גם עובדים שלא מתקיימים בינם לבין המעסיק יחסי עבודה.
      ב. מגבלות על עסקים
 • מגבלה כללית - במקום העבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 15 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה מביניהם. על אף האמור, רשאי מעסיק להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית עד לשיעור של 30% ממצבת העובדים כל עוד ההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק דיווח למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה את שמות העובדים שנוכחותם נדרשת במקום העבודה, את תפקידם ואת הטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותם כאמור
 • קישור לעדכון באתר משרד הכלכלה לגבי אופן העברת הדיווח
 • מגבלה על כניסה ושהיית עובד מעטפת (כהגדרתו בתקנות) במקום העבודה, למעט אם נוכחותו חיונית והמעסיק שלח הודעה למנכ"ל משרד הכלכלה בהתאם לדרישה
 • בתקנות התייחסות נפרדתלעבודות בינוי ותשתית וגם לעסקים שהם בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה.
 • אחריות מעסיק שלא לאפשר כניסה או שהיה של עובדים למקום עבודה מעבר למותר לפי התקנות.
 • איסור על עובד שמעסיק הודיע לו בהתאם לתקנות שלא להגיע, מלהגיע לעבודה.
 • איסור על קבלת קהל במקום העבודה,למעט אם הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני ובלבד שצמצם ככל הניתן את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל.
 • מגבלה המתייחסת למקום עבודה שכולל מספר מבנים – לפעול ככל האפשר לפריסת העובד.
 • מגבלה לגבי העסקת עובדים במשמרות – לשבץ ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.
 1. חריגים למגבלה הכללית בהתאם לסעיף 2 (י) (2) לתקנות
 • שורה ארוכה של תחומי פעילות כמפורט בתוספת לתקנות הוחרגו מהמגבלה הכללית. אין פירוש הדבר שעסקים באותם תחומי פעילות ממשיכים לעבוד כרגיל. גם על עסקים אלו הוטלה מגבלה, לפיה העבודה שם תתקיים לאחר שמצבת העובדים צומצמה למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית של העסק.
 • כמו כן, גם לגבי עסקים המשתייכים לתחומי פעילות אלו, נקבע כי אין לאפשר כניסה ושהייה של עובד מעטפת במקום העבודה, אלא אם כן קבע המעסיק כי אותו עובד נדרש לצורך הבטחת הפעילות השוטפת וכי חיוני שאותו עובד יבצע את עבודתו במקום העבודה
 • ההחרגה מהמגבלה הכללית חלה, במסגרת סעיף סל נפרד, גם על עסקים, התומכים בפעילות הענפים המפורטים בתוספת ובהתאם למפורט בסעיף (אספקת שירותים או מוצרים התומכים הנדרשת לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת). גם אותם עסקים תומכים יוכלו לפעול באותה מתכונת בה פועלים עסקים בענפים הכלולים בתוספת.
 • תשומת לבכם שיש בתוספת גם סעיף "שונות" המתייחס, בין היתר, לפעילות טכנאים.

עדכון זה נועד להקל עליכם להבין את מסגרת התקנות, מובן שמדובר במידע חלקי מתוך התקנות. המידע המלא והמחייב מופיע בתקנות עצמן:
 
קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 14.4.2020
קישור לתיקון הגבלת מספר עובדים מיום 7.4.2020
קישור לתיקון לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 31.3.2020
קישור לתקנות הגבלת מספר עובדים מיום 22.3.2020

ב- 12 באפריל 2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה במקרה של הארכת תקופת החל"ת לעובד שנמצא בחל"ת, אין צורך בדיווח לביטוח לאומי על כך. תקופת החל"ת תוארך באופן אוטומטי. עוד פורסם כי בימים הקרובים תעלה לאתר האינטרנט מערכת, שבה יהיה ניתן לדווח לביטוח לאומי על מועד החזרה לעבודה. בכל מקרה, יש להבהיר כי מבחינת יחסי עבודה עדיין חלה על המעסיק החובה למסור לעובד הודעה על הארכת תקופת החל"ת, אם המעסיק מעוניין בהארכתה.  
 
בעקבות לחץ ציבורי ועתירות לבג"צ ביטלה ההמשלה בתקנות מיום ה-17 באפריל 2020 את ההקלות על הוצאה לחל"ת של עובדת בטיפולי פוריות.
עובד/ת כאמור שכבר הוצאו לחל"ת ללא בקשת אישור ממשרד העבודה - הוצאתם תישאר בתוקף. מעתה יש לבקש אישור ממשרד העבודה, הממונה על עבודת נשים, לכל הוצאה לחל"ת של עובד/ת בקטגוריות אלו.

לטופס בקשה מיוחד לחל"ת במשבר הקורונה לחץ כאן

בהתאם לתקנות שעת חירום (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020  בוצעה, בין היתר, הארכה אוטומטית לחודשיים של אישורי עמידה בדרישות הממונה על התקינה במסלול "תקן לא חל – תל"ח", שהונפקו ע"י מערכת תקשורת ומידע של הממונה – מת"מ, ופטורים לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, שהונפקו ע"י מערכת שח"ט שמועד פקיעתם חל ביום 10.3.20 ועד יום 10.5.20.

בנוסף, מינהל תקינה במשרד הכלכלה מבקש ליידע את ציבור היבואנים כי נוכח קשיים טכניים, שלא מאפשרים הארכה אוטומטית לחודשיים של אישורי עמידה בדרישות הממונה על התקינה במסלול "תל"ח" שהונפקו ע"י מכון התקנים שמועד בפקיעתם בין התאריכים האמורים, הוחלט כי במקום הארכה של האישורים הישנים לחודשיים, יבוצע חידוש האישורים לשנה נוספת בהליך מזורז.

ההליך המזורז מבוסס על קיומם של נתונים אודות הטובין במערכת של מכון התקנים וכל מה שנדרש הוא להגיש בקשה חדשה למכון, אשר תטופל תוך שעות ספורות. 

לבירור והבהרות ניתן לפנות, כלהלן:

מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה –

תיבת דואר: tkina.imp@economy.gov.il

מכון התקנים 
תיבת דואר באגף התעשייה: importer_mhd@sii.org.il
טלפונים באגף התעשייה: מעבדות למכניקה וכימיה 03-6465141 מעבדה לחשמל ואלקטרוניקה 03-6465160
תיבת דואר באגף הבניין: Importer_build@sii.org.il
טלפונים באגף הבניין: 03-6465231/6465225

רשות המסים תאפשר זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק 

רשות המסים פרסמה היום (יום ה') הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק, זאת לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים רבים לחל"ת לתקופה שאינה ידועה. הנחיות אלה ניתנות במסגרת שורת הקלות שנותנת הרשות במטרה לסייע ולהקל על הציבור, בכל הקשור להשלכות התפשטות נגיף הקורונה.

ככלל, מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות מס הכנסה. על כן, מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא. החריג לכלל זה, הוא מצב בו לא מתקיימים יחסי עובד - מעביד  במהלך חודש קלנדרי מלא, כלומר בעת תחילת עבודה או סיומה (כגון: פיטורין), במצב זה ייזקף שווי רכב באופן יחסי לימי ההעסקה במהלך החודש.

על פי ההנחיות החדשות, הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק, ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו. זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש. 

שווי השימוש יחושב כאמור, לפי מועד החזרת הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאת העובד לחל"ת. כמו כן, תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה לא העמיד לרשותו המעסיק רכב

1 באפריל 2020
 

בהמשך להודעתנו מאתמול על השינויים הצפויים בתקנות הגבלת מספר העובדים במקומות עבודה, פורסם אתמול התיקון לתקנות אלו. 

 תקנות "הגבלת מספר העובדים" נכנסו לתוקף ב-22 במרץ 2020. העדכון הנוכחי יהיה בתוקף עד ה-16 באפריל 2020.

עיקרי המגבלות על המגזר העסקי בתקנות הגבלת מספר העובדים לאחר העדכון - בקישור למטה:

ב-31 במרץ נחתם עדכון לתקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-,2020 שמגבילות הן את ההתנהלות במרחב הציבורי והן פעילות עסקית.
לתקנות המקוריות, שפורסמו ב-21 במרץ נערכו תיקונים הן ב-25 במרץ והן ב-31 במרץ, והמידע שלהלן מתייחס לתקנות בנוסח העדכני שכבר נכנס לתוקף.
 
תקנות "הגבלת פעילות" אלו תקפות לצד צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) למעט סעיף 3ג' שם הדן באיסור פעילות והוחלף בתקנות אלו לתקופה שבה הן תקפות.

בכל מה שנוגע לעסקים, לפניכם תמצית העקרונות בתקנות "הגבלת פעילות" בקישור למטה
הקלות בעניין תשלום וזכות לדמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה
ב- 27 במרץ 20202 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(הוראות מיוחדות לעניין ביטוח לאבטלה), התש"ף – 2020. בהתאם לתקנות נתנו מספר הקלות בנוגע לזכאות לקבלת דמי אבטלה; קבלת מקדמה, קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה והוספת ימי אבטלה למי שנגמרו ימי הזכאות לאבטלה כפי שיפורט להלן: 
תנאים לקבל דמי אבטלה בחופשה ללא תשלום לפי תקנות אלה:
 1. הוצאה לחל"ת ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות;
 2. אין זכאות לשכר בתקופת החל"ת
תשלום מקדמה על חשבון דמי אבטלה
מי שהגיש תביעה לדמי אבטלה מים 1.3.20 עד ליום 7.4.20 , והליכי הרישום בתביעתו לדמי אבטלה טרם הסתיימו, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם מקדמה עד לסכום של 2,000 ₪ בעד חודש מרס
 
קיצור תקופת אכשרה ועוד - בקישור:

משרדי העבודה והכלכלה אינם מטפלים בבקשות לאישור כמפעל חיוני בשל פרסום התקנות החדשות המחריגות ענפי משק חיוניים
 
ברצוננו לעדכנכם כי לאחר בירורים שערכנו תמונת המצב בנושא אישור מפעלים חיוניים חדשים הינה:
 
1. לאור הפרסום הרשמי היום של תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש), הכוללות החרגות מההגבלות על העסקת עובדים על שורה של ענפי משק חיוניים, אין טיפול פרטני בבקשות חדשות לאישור מפעל חיוני. ההנחיות בתקנות החדשות אמורות להכיל את כל הענפים החיוניים למשק. מי שמעוניין להתייעץ כי אינו בטוח האם העסק שלו נכלל בהחרגות מוזמן לפנות ללשכה ונסייע לו בבירור זה.
 
2. עסק, שאינו נמצא בהחרגות של התקנות הללו, ובכל זאת נדרש לפעול שלא במסגרת ההגבלות על העסקת מספר עובדים שבתקנות הללו, כדי לספק צרכים חיוניים – מוזמן לפנות אלינו וננסה לסייע ולמצוא פתרון. 

3. מלבד ענפים מסוימים, שנאסרה פעילותם בתקנות אחרות, הנוגעות למשבר הקורונה, רוב ענפי המשק יכולים להמשיך לפעול, גם אם יש מגבלה על כמות כח האדם, המועסקת בו זמנית בעסק

חברות ציוד רפואי שיש להן מטענים מוכנים למשלוח מיעדים בעולם וטרם נשלחו, בשיתוף עם משרד הביטחון אנו מנסים לארגן הטסות מיוחדות לישראל ממספר יעדים:

שנגחאי בסין
הונג קונג
ליאז' בבלגיה
ארצות הברית.

המשרד מוכל להציע לחברות לממן את הפרשי מחיר ההובלה בין ההובלה הימית לבין מה שנדרש כיום בהטסות מטען. 
אנא מלאו בטבלה את הפרטים הבאים: 
** מהיכן להטיס? שנגחאי, הונג קונג, ליאז', ארה"ב
** מתי המטען יוכל להגיע למקום ההטסה
** מהו המטען
** משקל
** נפח
** שם חברה
** שם איש קשר
** מייל
* מס' סלולרי
 

נא להשיב למייל של אביאל קורן aviel@haifachamber.org.il

עובדים הנמצאים בבידוד בית
משרד הבריאות קבע  באופן גורף כי כל  השבים לישראל מכל יעד בעולם החל מתאריך 9 במרץ 2020 נדרשים להיכנס לבידוד ביתי למשך 14 יום. כמו כן, מי שהגיעו לישראל בין התאריכים 24 בפברואר 2020 ועד 9 במרץ 2020, ומפתחים תסמינים של חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי באופן מידי .
כמו כן, עובדים, שצריכים להיות בבידוד הם כל מי שנחשפו או שבאו במגע עם חולי קורונה מאומתים.

בתקופה קשה זו של משבר הקורונה יש נכונות של משרדי הממשלה לבצע הקלות מסוימות בהליכי היבוא.

בהמשך לעדכון קודם על הארכת תוקף אישורי דגם , הממונה על התקינה מפרסם עדכון נוסף והפעם בעניין הקלות בקבוצות יבוא של מוצרים שהוגדרו כחיוניים –
לרשימת המוצרים לחץ כאן

איגוד לשכות המסחר מוסיף לפעול מול משרד הכלכלה ומול משרדי ממשלה נוספים כדי להשיג הקלות נוספות בתקופה קשה זו לעסקים. מוזמנים לפנות אלינו עם הצעות באופן כללי ובפרט עם מוצרים נוספים שנכון לדעתכם לבצע בתקופה זו הקלה בקבוצות היבוא שלהם – נא נמקו את התייחסויותיכם ככל שניתן ושלחו למייל: aviel@haifachamber.org.il

 

משרד הבריאות: אין לצאת מהבתים למעט במצבים המחייבים זאת - למידע מורחב לחצו כאן
(אסור ללכת לפארקים, אסור ללכת לקניונים, אסור ללכת לים. להלן קישור לקובץ ההנחיות החדשות ממשרד הבריאות לחץ כאן)

ההודעה מתירה להעסיק עובדים עד 14 שעות ביממה עד 8 פעמים בחודש ובלבד שבשבוע עבודה העובד לא יועסק מעל ל- 67 שעות (כולל שעות נוספות) ושמכסת כל השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות. ההיתר תקף ל-60 הימים הקרובים.

לעיון בצו: צו על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה בזמן משבר הקורונה

 

 

נגיד בנק ישראל, הודע  על שורת צעדי מדיניות שנוקט בנק ישראל להתמודדות עם משבר הקורונה, וההחלטות על הגבלת המשק.

להלן עיקרי הצעדים:
1. הקלות בתשלום החזרי משכנתאות, תוך דחיה של התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים.
2. הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב- במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה, ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים.
3. הצעות לפיקדונות מותאמים לתנודתיות בשווקים.
4. הצעות לשירותים דיגיטליים מורחבים מרחוק, כדי להקל על לקוחות שאינם מעוניינים או יכולים להגיע לסניפים בעת הזו, ובפרט הקמת מוקד טלפוני ייעודי לאזרחי מבוגרים.
5. מתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.
יודגש, כי שירותים אלו ניתנים על פי השיקולים העסקיים והתפעוליים של כל בנק ובנק.
הרחבת הנחיות בנושא ההתגוננות מפני נגיף קורונה
החל מיום 9 במרץ 2020 כל המגיעים לישראל מכל מדינות העולם חייבים לשהות בבידוד ביתי למשך 14 יום (אך לא רטרואקטיבית). בנוסף, הורחבה תעודת המחלה הגורפת, גם למקרים בהם הורה נשאר בביתו, בשל בידוד בית של ילדו. 

במכללה העסקית לניהול וסחר בינ"ל של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון מחזור נוסף של סטודנטים ליבוא יצוא וסחר בינלאומי, מהקורסים המבוקשים ביותר בעולם העסקים.

במכללה העסקית נפתח קורס שיווק ומכירות בשיתוף עם חברת דייל קארנגי. זהו שיתוף פעולה ראשון בצפון לחברת דייל קארנגי בצפון הארץ.

ח"כ שרן השכל בביקור בלשכת המסחר חיפה: יש להוריד למינימום את הבירוקרטיה, הרגולציה והמיסוי לעסקים"