למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > היעדרות עובדים ממקום העבודה בראש השנה האזרחית

06/12/2022
האם עובדים רשאים להיעדר מעבודתם בראש השנה האזרחית?

ראשית, עובד נוצרי רשאי להיעדר מהעבודה בראש השנה האזרחית בתשלום כיום חג, אם בחר לחגוג את חגי הנוצרים. זאת, בהתאם לחקיקה בעניין ימי חגים, הקובעת כי עובד לא יהודי רשאי לבחור בין קבלת תשלום עבור ימי חג בימי החג היהודיים לבין קבלת תשלום עבור ימי חג של עדתו (ימי החג של כל עדה נקבעים בהתאם להחלטות הממשלה בעניין). 


שנית, סעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית קובע, כי כל עובד רשאי לקחת יום אחד מהחופשה השנתית שנצברה לזכותו במועד שיבחר, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש, לפחות. עוד קובע הסעיף, כי כל עובד זכאי לבחור יום חופשה, מתוך ימי החופשה שנתית להם הוא זכאי, לפי רשימה שנקבעה בתוספת לחוק ובלבד שהודיע על-כך למעבידו 30 ימים מראש, לפחות.

בין הימים המנויים בתוספת לחוק, כאמור, מפורט גם ראש השנה האזרחית. לפיכך, זכותו של עובד, שאינו נוצרי, לצאת לחופשה בראש השנה האזרחית תהיה בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, ובהתאם ינוכה יום החופשה ממכסת ימי חופשתו השנתית.