למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > עודכנו תעריפי הבלו על הדלק

29/12/2022
ב-30 בנובמבר 2022 פורסמו ברשומות עדכוני סכומי המיסים פעם נוספת (מק"ח 2044:) לאחר תיקון הוראות השעה על צו הבלו וצו תעריף המכס ומס הקנייה במשך 3 פעמים, שהביאה לכך שמס הקנייה / מס הבלו על בנזין עומד על 2,421.38 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים, עד ל-30 בנובמבר 2022 (הפחתה זו מורידה שקל אחד ממחיר של ליטר בנזין לצרכן לעומת המחיר ללא הוראת השעה), כעת- על מנת למתן את עליית מחיר הדלק לצרכן עם פקיעתה של הוראת השעה, תוקנה התקנה כך שמס הקנייה/ בלו על דלק הופחת לגובה 2,994.03 שקלים חדשים לכל אלף ליטרים עד ליום ה- 31 בדצמבר 2022, ומס הבלו הופחת על מנת להביא לירידה של 30 אגורות במחיר ליטר בנזין, ביחס למחיר הצפוי במצב החוקי הקודם.

למידע אודות שיעורי הבלו על דלק בתוקף החל מ-1 בדצמבר 2022 באתר רשות המיסים- לחצו כאן