למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > הרחבת חובת הדיווח הפנסיוני האחיד למעסיקים מ-4 עובדים ומעלה

15/01/2023

הרחבת חובת הדיווח הפנסיוני האחיד למעסיקים מ-4 עובדים ומעלה

החל מתאריך 19 בפברואר 2023,  תחול חובת דיווח אחיד על כלל המעסיקים עם 3 עובדים ומעלה.

ביום 13 ביוני 2021 פורסם חוזר (תיקון) לגבי אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל

עד כה, חובת הדיווח האחיד חלה על כל המעסיקים 10 עובדים ומעלה, החייבים בדיווח פנסיוני.

החל מתאריך 19 בפברואר 2023 חובת הדיווח תחול על מעסיקים של 4 עובדים ומעלה, החייבים בדיווח פנסיוני.

החל מתאריך 24 בפברואר 2024 תחול חובת הדיווח גם על מעסיקים של 3 עובדים ומטה, החייבים בדיווח פנסיוני.

המעסיק מחויב לדווח על ההפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ במבנה דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.