למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > חלופות נוספות בעת יבוא במסלול התאמה לתקינה בין לאומית

17/01/2023

כידוע, הרפורמה החדשה בתקינה שנכנסה לתוקף ב-1 ביוני 2022 מאפשרת יבוא של מוצרים, שחל עליהם תקן רשמי במסלול התאמה לתקינה ישראלית, כאשר ביחס לחלק מהמוצרים ניתנת גם חלופה של מסלול התאמה לתקינה בין לאומית.

עד היום, במסגרת מסלול ההתאמה לתקינה בין לאומית ניתן היה לצרף תעודות בדיקה רק של מהדורת התקן המאומץ העדכנית ביותר.

כעת, בהמשך לפעילות רבה של איגוד לשכות המסחר, אנו שמחים לבשר על החלטת הממונה על התקינה לאפשר להסתמך במסלול זה על תעודות בדיקה של מהדורת התקן הבין לאומי שמאומצת בתקן הישראלי הרשמי, או על מהדורה מתקדמת יותר.

הדבר מאפשר למעשה יותר חלופות, ופותח את האפשרות לייבא במסלול ההתאמה לתקינה בין לאומית גם בפני יבואנים שאין ברשותם תעודת בדיקה של המהדורה העדכנית ביותר של התקן הזר (ובתנאי שהיא זהה או מתקדמת יותר מזו שמאומצת בתקן הישראלי הרשמי).

ההבהרה, המתייחסת לחלופות האפשריות, כפי שהעביר משרד הכלכלה למעבדות הבדיקה:

במסגרת הרפורמה ביבוא שנכנסה לתוקף בתאריך 1 ביוני 2022, תוקן סעיף 9(א)(1) לחוק התקנים תשי"ג-1953 ונקבע בו:
1. (א)  (1)   לא ייצר אדם מצרך שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, לא ימכרנו, לא ייבאו, לא ישתמש בו בכל עבודה שהיא ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכיה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם כן מתקיימת במצרך או בתהליך העבודה אחת מאלה (בסעיף זה – דרישות תקינה):

(א) המצרך או תהליך העבודה מתאים לדרישות התקן הרשמי או שהוא עומד בהוראה אחרת באכרזה שבה הוכרז התקן שחל לגבי אותו מצרך או תהליך עבודה כתקן רשמי;

(ב) המצרך או תהליך העבודה מתאים לדרישות תקן בין-לאומי על עדכוניו ובכלל זה אסדרה זרה, שאומצו, במלואן או בחלקן, בתקן רשמי, למעט תקן רשמי המפורט בתוספת השלישית, ובלבד שהמצרך סומן כנדרש לפי הדין הישראלי ואם הוא מכשיר חשמלי – הוא תואם לרשת החשמל הנוהגת בישראל;

המונח "על עדכוניו"  התפרש כאפשרות להישענות על מהדורת התקן הבין- לאומי המעודכן ביותר.

כעת הממונה על התקינה מבקש לעדכן כי לאחר בחינת הנושא הוחלט: המונח "על עדכוניו" יפורש באופן המאפשר הסתמכות על מהדורת התקן הבינלאומי אשר אומצה בתקן הרשמי הישראלי וכן כל המהדורות העדכניות יותר של אותו תקן בינלאומי."