למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > הוארך היתר החסר עם עיראק עד 31.3.2023

22/01/2023

נחתמה הרשאה למסחר עם עיראק. ההרשאה נחתמה לתקופה מוגבלת של 3 חודשים עד לתאריך 31.03.2023, וזאת נוכח חילופי השרים.

לעיון במסמך - לחצו כאן

מכוח פקודת המסחר עם האויב, 1939, חל איסור גורף על קיום כל פעילות כלכלית בין מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל לבין מדינת אויב, גורם במדינת אויב, נתין אויב או לטובתם

רשימת המדינות שהוגדרו כאויב לצורך הפקודה ואל מולן אסורה כל פעילות כלכלית, במישרין ו/או בעקיפין הן: איראן, עיראק, סוריה ולבנון (כאשר לגבי עיראק ישנה הרשאה מיוחדת לנהוג בה כאילו היא אינה אויב לצורך הפקודה בלבד – חשוב להבהיר לעניין זה שיתר המגבלות ביחס לעירק עדיין תקפות, לרבות האיסור של גורמים ישראלים לפקוד את המדינה גם באמצעות דרכון זר).  

בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תשע"ב-2012 נעשו מספר תיקונים עקיפים לפקודת המסחר עם האויב, במטרה להשלים את מסגרת אכיפת הסנקציות המוטלות על סחר עם איראן.

קישור למידע בנושא באתר משרד האוצר- לחצו כאן
לתשומת לבכם, מבלי לגרוע באמור בפקודה זו, קיימת מדיניות נפרדת המתייחסת ליבוא מוצרים ממדינות שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עמן והאוסרות או המגבילות יבוא טובין מישראל או אינן חברות בארגון הסחר העולמי (WTO).