למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > התנגדות להמשך הצמדת הארנונה לעליית השכר במגזר הציבורי

14/03/2023

נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, פנה במכתב לשר האוצר: "להכניס לחוק ההסדרים, הנדון בימים, אלה סעיף המנטרל כליל את הקשר האבסורדי בין עליות השכר במגזר הציבורי ובין גובה הארנונה ובכך למנוע את ההכבדה הנוספת על יוקר המחיה". על פי נתוני איגוד לשכות המסחר, המגזר העסקי והציבור הרחב שילמו בעשור האחרון תוספת ארנונה של כ-3.5 מיליארד ש"ח בגלל עליות השכר במגזר הציבורי.

כאילו לא די בגל ההתייקרויות האחרון שכלל את מחירי החשמל והמים, כעת מתברר כי גם מס הארנונה שכל אחד מאיתנו משלם צפוי לזנק ולהכביד עוד יותר על יוקר המחיה. זאת בעקבות הסכם השכר במגזר הציבורי, שנחתם לאחרונה בין האוצר ובין ההסתדרות. באיגוד לשכות המסחר מתריעים כי הארנונה הינה מחולל אינפלציה, וזינוק בארנונה עלול להביא לגל התייקרויות נוסף במשק.

על פי הסכם השכר במגזר הציבורי, שנחתם בין האוצר להסתדרות, לפני ימים אחדים, השכר במגזר הציבורי יועלה, רוחבית, ב-11%, וכל עובד במגזר הציבורי יקבל מענק חד פעמי בסך 6,000 ש"ח. בנוסף, תינתן תוספת שכר ייחודית לתומכות החינוך ברשויות המקומיות. על פי הנתונים שפורסמו, עליית השכר הכוללת במגזר הציבורי תעמוד על למעלה מ-12 מיליארד ש"ח, בשנים הקרובות.

בהתאם לנוהל הקבוע, מס הארנונה המוטל על משקי הבית ועל עסקים מתעדכן בתחילת כל שנה. זאת על פני נוסחה המשקללת את עליית מדד המחירים לצרכן ואת השינויים בשכר במגזר הציבורי. על פי נוסחה זאת, בעשר השנים האחרונות התייקרה הארנונה בכ-4.3 מיליארד ₪. מתוכם 80% בגין שיעור העלייה במדד השכר הציבורי ורק 20% בגין שיעור השינוי במדד המחירים.

בפנייה לשר האוצר קורא אוריאל לין להפסיק את האבסורד ולפיו כל עליית שכר במגזר הציבורי גוררת עליה בתעריפי הארנונה, וקורא לנצל את חוק ההסדרים כדי להכניס שינוי מיידי בנושא ולהקל על יוקר המחיה ע"י קביעה  כי הארנונה תוצמד רק למדד יוקר המחיה.

באיגוד לשכות המסחר אומרים כי ביטול ההצמדה האוטומטית דווקא תיטיב עם הרשויות המקומיות ותאלץ אותן להתייעל: "הרשויות יחפשו מקורות תקציביים אחרים, במקום העלאת הארנונה האוטומטית. דבר שיוביל למדיניות של פיתוח עסקים בתחומי שיפוטן, שכן עיקר מס הארנונה מקורו במגזר העסקי. הרווח יהיה כולו של כלל התושבים באותה הרשות".


הנושא בתקשורת: ישראל היום מעריב וואלה