למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > אחריות המעסיק לרישום ולתשלום דמי ביטוח לאומי

04/04/2023

המוסד לביטוח לאומי פרסם ב-5 במרץ 2023 חוזר בנושא אי רישום ואי תשלום דמי ביטוח - אחריות המעסיק.

הוראות סעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי קובעות את אחריות המעסיק לשיפוי המוסד לביטוח לאומי בסכום, השווה לגמלאות בכסף ששילם המוסד, או שהוא עתיד לשלם ואת השווי הכספי של הגמלאות, שניתנו לזכאי לגמלה במצבים, שבהם לא נרשם מעסיק או לא דיווח על העסקת עובד או לא שילם את דמי הביטוח במועד עבור העסקת עובד - ולפני הרישום או אחרי מועד התשלום ולפני סילוק הפיגורים קרה מקרה, המזכה את העובד בגמלה.

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות יעדי התקציב 2017-2018), התשע"ז-2016, תוקן סעיף 367 לחוק, כדי לחזק את כושר ההרתעה של המוסד מול המעסיקים. השינוי המהותי הנו, שהחל מ-1 ביולי 2017, המוסד לביטוח לאומי רשאי לפעול מול מעסיק לפי פקודת מסים (גבייה) לגביית סך השווי הכספי של הגמלאות ששולמו וישולמו על ידי המוסד לעובד בהתאם לתנאים המפורטים בחוזר.

החוזר במלואו, כולל דוגמאות לקביעת תקופת ההפרה והחלת הוראות סעיף 369, נמצא כאן