למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > חישוב פיצויי פיטורים עם עדכון שכר המינימום

04/04/2023

האם יש לשלם פיצויי פיטורין לעובד בשכר מינימום לפי שכרו האחרון?

חוק פיצויי פיטורים קובע, כי "לא יפחת שכר העבודה שיובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים, משיעור שכר המינימום כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר המינימום, התשמ"ז – 1987, לפי היקף המשרה" (סעיף 13ב).

יש מצבים, שבהם מועד ניתוק יחסי העבודה בין עובד למעסיק יהיה מספר חודשים לאחר שהעובד הפסיק לעבוד בפועל במקום עבודתו, כגון: עובדת, שיצאה לחופשת לידה והתפטרה מספר חודשים לאחר הלידה או עובד שחלה, נעדר מספר חודשים בשל מצבו הבריאותי ללא תשלום שכר, כי מיצה את ימי המחלה, ומפוטר מעבודתו משאינו יכול לשוב לעבודתו.

כאשר אין זהות בין מועד קבלת השכר האחרון לבין מועד ניתוק יחסי העבודה בין הצדדים, והעובד הרוויח שכר מינימום, ושכר המינימום עודכן בתקופה, שבה לא עבד העובד בפועל, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על-פי שכר המינימום המעודכן במועד ניתוק יחסי העבודה בין הצדדים.