למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > זיכוי ממס בשל עבודה במשמרות שניה או שלישית במפעלי ייצור

03/05/2023

ועדת הכספים של הכנסת אישרה סוף סוף את הארכת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ג-2023.
ההארכה הנה גם רטרואקטיבית מה-16 בפברואר 2023, מועד שבו פג תוקף ההארכה הקודמת, ותהיה בתוקף עד סוף שנת 2024.

עפ"י פקודת מס הכנסה, מוסמך שר האוצר לאחר התייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ובאישור ועדת הכספים, לקבוע בתקנות הטבה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית או מהענקה המשתלמת בעד פריון עבודה, כהגדרתה בסעיף, במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת המס היא פעילות ייצורית, כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה. 

במסגרת תקנות מס הכנסה, נקבע זיכוי מהמס בשיעור של 15% מהכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית, וזאת אם המעסיק משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרות אלה. התקנות עמדו בתוקף עד תום 2022 והוארכו מכח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת עד 15 בפברואר 2023.

מטרת סעיף זה והתקנות מכוחו, הינה לעודד עובדים במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם היא ייצורית לעבוד במשמרות, לנצל את המכונות והציוד גם במהלך שעות המשמרות ועל ידי כך להגדיל את היקף הייצור והתפוקה. הדבר גם מעודד גיוס עובדים לתעשייה.

כל המשתתפים בדיון הצטרפו לקריאה להפוך את ההוראה לקבועה, אך בינתיים  קראו שלא לעכב את האישור המיידי של הארכת הוראת השעה.