למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > טיוטת צו בנושא הפחתת מכסים ומסי קניה להערות הציבור

21/05/2023

רבות מהפחתות המכסים ומסי הקניה בצו תעריף המכס נעשו בדרך של הוראת שעה שצפויה לפקוע בסוף חודש מאי. בהמשך לפעילות איגוד לשכות המסחר בנושא, פורסמה לביקורת ציבורית טיוטת צו להפיכת הוראות שעה בנושא הפחתת מכסים ומסי קניה להוראות קבע ולביטול המכסים על מוצרים נוספים. לפניכם קישור לטיוטת הצו ולדברי ההסבר...

ניתן להעביר התייחסות ישירות אל משרד האוצר באמצעות אתר התזכירים הממשלתי לכל המאוחר עד ה- 21.5.23

קישור לטיוטת הצו כפי שפורסם לביקורת ציבורית

להלן דברי ההסבר שפורסמו לצד טיוטת הצו:

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017 (להלן- צו תעריף המכס) קובע, בין היתר, את שיעורי המכס ומס הקנייה החלים על יבוא טובין. ביום י"ב בסיון התשפ"ג (1 ביוני 2023) צפויות לפקוע שורה של הוראות שעה, אשר משנות את שיעורי מסי הייבוא החלים על טובין, והוארכו לאחרונה במסגרת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4), התשפ"ג-2023. בצו זה מוצע לקבוע כי הוראות השעה המפורטות מטה יהפכו להוראות קבע, ובנוסף מוצע לקבוע פטור ממכס על מוצרים נוספים בתעשייה ובחקלאות, והכל כפי שיפורט להלן. הפסד ההכנסות הכולל כתוצאה מקידומו של צו זה צפוי לעמוד על 1.662  מיליארד שקלים חדשים בשנה.

1. הארכת רפורמת מכס אפס

בשנת 2022 בוטלו המכסים על מוצרים רבים מתחומי החקלאות והתעשייה, וזאת, במסגרת התכנית להקלה על יוקר המחייה בישראל. פטור ממכס ניתן, בין היתר, לרהיטים, תרופות, חומרי בניין, חלקי חילוף לרכב, אופניים, כלי מטבח, שמנים צמחיים, מרבית מיצי פירות, זרעים ועוד.

מחירי המזון בישראל גבוהים ב-37% בהשוואה למדינות ה-OECD, כך שהצרכן הישראלי נאלץ לרכוש מוצרים אלו במחיר גבוה.

בדומה להפחתות מכסים שבוצעו בעבר, ביטול המכס על יבוא מוצרי מזון צפוי להוזיל את המחיר לצרכן, להגדיל את הצריכה ואת המגוון. כמו כן, ביטול המכס יגדיל את מגוון המוצרים המיובאים לישראל, כך שהצרכן הישראלי יוכל ליהנות ממבחר רחב יותר. הפסד הכנסות מהארכת הפטור הקיים מוערך בכ-1.42 מיליארד ₪.

בנוסף, מוצע לתקן את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017, ולבטל את המכס החל על מוצרים נוספים באופן קבוע :

  • מזגנים ומשאבות חום . כיום על מוצרים אלה חלים שיעורי מכס בין 9.5% ל-12%.
  • יריעות מפלסטיק או מפולימרים של פרופילן, זכוכית מרובדת וזכוכית ביטחון. כיום על מוצרים אלה חל מכס של 8% או 12%.
  • מוצרים חקלאים נוספים כגון קמח, עמילן תירס, שמן סויה ומיץ הדרים. כיום על מוצרים אלה חל שיעור מכס של 12%.

הפסד הכנסות מוערך בכ-202 מיליון ₪ נוספים בשנה.

2. ביטול המכס על כרוב ניצנים ובמיה

בישראל כמעט ואין גידול מקומי של כרוב ניצנים ובמיה. לפיכך, גם יבואנים וגם יצרנים מקומיים של ירקות קפואים מייבאים את שני הירקות הקפואים הללו. על מנת להקל הן על היבואנים והן על התעשייה ועל מנת לעודד הפחתת מחירים לצרכן הסופי, מוצע לקבוע כי הפטור ממכס החל על טובין אלו ייקבע כפטור קבוע.

3. ביטול מכס על שמני מאכל

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 10), התשע"ז -2017 קבע פטור ממכס על שמני מאכל מסוגים שונים, כגון שמני דקלים, אגוזי אדמה, חריע, זרעי כותנה, קוקוס, שמן חמניות באריזות של עד 5 ק"ג ושמנים צמחיים אחרים. השמנים, שלגביהם נקבע הפטור ממכס הם שמנים, אשר אינם מיוצרים בישראל ואשר המכס החל על רובם עומד על 8%, ועל היתר חל מכס בשיעור נמוך יותר.

על מנת למנוע את חזרת המכס על טובין אלה, מוצע בצו זה לקבוע כי הפטור ממכס על שמנים כאמור יחול באופן קבוע. יצוין כי לצורך קביעת הפטור דרושים תיקונים במספר פרטי מכס, וזאת, על מנת להבחין בין השמנים כגון שמן חמניות באריזות של מעל 5 ק"ג.  בנוסף, דרושים תיקונים בתוספות העשירית לצו תעריף המכס, שבה מעוגנות הוראות, הנוגעות להסכמי הסחר עם מדינות מרקוסור, וזאת, על מנת לשמר את ההטבות הקבועות בהסכם, גם לאחר ביצוע השינויים הדרושים בפרטי המכס.

4. ביטול מכס על בשר מעובד ומשומר

במסגרת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 24 והוראת שעה מס' 22), התשפ"ב-2022 נקבע פטור, בהוראת שעה, על בשר בקר וצאן מעובד ומשומר. הפטור ממכס חל, בין היתר, על נקניקים ומוצרים דומים, בשר מעובד ומשומר, לרבות בשר מעובד ומשומר מכבד של בעלי חיים כלשהם ותכשירי מזון, המכילים פחות מ-20% בשר. ובהתאם מוצע להחיל את הפטור באופן קבוע

5. ביטול מס קנייה על מעונוע להשכרה ועל קרוואנים

מס הקניה על מעונוע (קרוואנים ממונעים) להשכרה הופחת במסגרת הוראות שעה החלות ברציפות מאז 2012 מ- 83%  ל- 60%. יצוין כי משיעור המס הקיים ללא הצו המוצע כעת וכן משיעור המס המוצע ניתן לנכות הטבה, הניתנת בהתאם לציון הירוק של הרכב המיובא. ההפחתה נועדה לעודד תיירות קרוואנים ממונעים בישראל. בהתאם, שיעור המס המופחת ניתן רק במידה והקרוואן ישוחרר על-ידי בעל רישיון למתן שירותי השכרת רכב בתוקף, שניתן לו לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, ובלבד שהרכב ישמש למתן שירות השכרה בלבד.

בפרט 87.16.1000 לצו תעריף המכס מסווגים גרורים וגרורים נתמכים מסוג   CARAVAN, למגורים או למחנאות. על חלק מן הגרורים המיובאים בפרט זה חל מס קניה בשיעור 40%. מס הקניה על פרט זה בוטל במסגרת הוראות שעה החלות ברציפות מאז 2018, וזאת, על מנת לעודד ישראלים ותיירים לטייל בישראל באמצעות גרורים וגרורים נתמכים למגורים או מחנאות.

במטרה לתת וודאות לשוק ובהינתן העובדה כי לא היה ניצול לרעה של הוראת השעה, מוצע לקבוע כי הטבות המס הקבועות בהקשר זה יחולו באופן קבוע

6. פטור ממכס על אוטובוס חשמלי

מאז שנת 2018 חל פטור ממכס על אוטובוסים חשמליים, וזאת על מנת לעודד שימוש באוטובוסים חשמליים וכחלק מיישומה של החלטת הממשלה מס' 1837 מיום ז' באב התשע"ו (11 באוגוסט 2016). מוצע בצו זה לקבוע כי הפטור יחול למשך שנתיים נוספות, וזאת, על מנת להמשיך ולעודד שימוש באוטובוסים חשמליים. בתקופת הוראת השעה תיבחן מגמת יבוא האוטובוסים החשמליים לארץ והצורך בהארכת הוראת השעה לתקופה נוספת.