למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > חובת שימוש בטופס 161 חדש - הודעה על פרישה מהעבודה

24/05/2023

רשות המסים בישראל פרסמה ב-19 באפריל 2023 הודעה בעניין חידוש ועדכון הדיווח של מעסיקים ועובדים בעת הפסקת עבודה.

בעת פרישה מהעבודה, אם בשל יציאה לפנסיה או בשל התפטרות או פיטורים, המזכים בפיצויי פיטורים, נדרש המעסיק, נכון להיום, לדווח לרשות המסים באמצעות טופס 161. לצד דיווח המעסיק, העובד שפרש נדרש להודיע על בחירותיו בנוגע לכספי המענק, כדוגמת משיכת הכספים בפטור, או ייעודם לקצבת פנסיה באמצעות טופס 161א.

יודגש כי רשות המסים פרסמה באתר האינטרנט מדריך נרחב, אשר נועד לסייע לעובד שפרש במילוי חלק ב' בטופס.

החל מתאריך 1 ביולי 2023 ואילך, חובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדשיש להודיע גם על אירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה, אך ידווחו לראשונה על ידי המעסיקים מתאריך זה ואילך בטופס החדש.

הדיווח יתבצע בזמן פרישתם המוחלטת והסופית של העובדים, ובתנאי שנצברו עבורם סכומים וזכויות על תקופת עבודתם אצל המעסיקים מהם פרשו, זאת בין אם הכספים משולמים על ידי המעסיקים ישירות ובין אם באמצעות קופות גמל. ההודעה במלואה, לרבות טופס 161 החדש, נמצאת כאן.