למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > הקלות רגולטוריות שפרסם הפיקוח על הבנקים – 15 במרץ 2020

נגיד בנק ישראל, הודע  על שורת צעדי מדיניות שנוקט בנק ישראל להתמודדות עם משבר הקורונה, וההחלטות על הגבלת המשק.

להלן עיקרי הצעדים:
1. הקלות בתשלום החזרי משכנתאות, תוך דחיה של התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים.
2. הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב- במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה, ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים.
3. הצעות לפיקדונות מותאמים לתנודתיות בשווקים.
4. הצעות לשירותים דיגיטליים מורחבים מרחוק, כדי להקל על לקוחות שאינם מעוניינים או יכולים להגיע לסניפים בעת הזו, ובפרט הקמת מוקד טלפוני ייעודי לאזרחי מבוגרים.
5. מתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.
יודגש, כי שירותים אלו ניתנים על פי השיקולים העסקיים והתפעוליים של כל בנק ובנק.