למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > עדכונים חשובים ליבואנים - 25 במרץ

1. הודעת הממונה על התקינה על כוונה ליצירת מסלול מיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה

בהמשך להחלטת הממונה על התקינה להאריך תוקף אישורי דגם  ובהמשך לכוונת הממונה על התקינה לשינוי שיוך שורת מוצרים לקבוצות יבוא מקלות כמפורט  הממונה על התקינה מודיע על "מסלול המיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה".

שימו לב כי המסלול יופעל על פי שיקול דעתו של הממונה ורק לאחר הודעת מעבדה המוכרת לאישור יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי (לרבות מכון התקנים) לפיה היא מתקשה לתת מענה הולם לאישור היבוא כאמור וזאת בשל המגבלות מוטלות על העסקים לאור ההנחיות הנקבעות בצווים המוצאים לשם טיפול ומיגור הנגיף.
 
במסגרת היערכות משרדי ממשלה למצב מיוחד במשק נוכח התפשטות מגפת "קורונה", הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מפעיל מספר מהלכים זמניים על מנת לסייע בהמשכיות עסקית בתחום יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי.
במסגרת מהלכים אלה, הממונה מודיע על יצירת מסלול ייחודי לשחרור טובין, שחלים עליהם תקנים משויכים לקבוצה 1, שיכונה "מסלול מיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה" ויהיה מוגבל בזמן. המסלול, אשר התנאים לקבלת אישור דרכו מפורטים מטה, דומה למסלול "יהלום" המוגדר היום בהנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי. המסלול מאפשר קבלת היתר שיווק ומכירה של טובין שבמשלוח שקיים לגביהם אישור דגם, עוד לפני שבוצעה בהם בדיקת משלוח. לצורך קבלת אישור הממונה באמצעות מסלול זה, על היבואן להגיש הצהרה במסגרתה בין היתר מתחייב להחזיק דוגמא לצורך ביצוע בדיקת משלוח שתבוצע בהמשך על ידי מעבדת בדיקה.
יובהר כי ההצהרה שמצורפת להודעה הינה חלק בלתי נפרד מהמסלול הנ"ל ובה מפורטות התחייבויות היבואן שייכנס למסלול, לרבות הסדר לבדיקת הטובין לאחר השחרור.
 
ההצהרה שצורפה להודעה הינה חלק בלתי נפרד מהמסלול הנ"ל ובה מפורטות התחייבויות היבואן שייכנס למסלול, לרבות הסדר לבדיקת הטובין לאחר השחרור. להצהרת יבואן לחץ כאן 


מצ"ב ההודעה המלאה והמעודכנת ובה בהינתן אישור הממונה למעבדת בדיקה, פירוט התנאים לאישור הטובין בהתאם ל"מסלול המיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה" ותוקפו של המסלול
מצ"ב הצהרה מיוחדת לכל משלוח עבורו מבקשים שחרור במסלול מיוחד נוכח התפרצות נגיף הקורונה . להודעה לחץ כאן

2.מצ"ב הוראות המקלות על בדיקת סגרים ביציאה למחסן רשוי, לאור התפרצות מחלת הקורונה, ובעקבות תקנות לשעת חירום המחייבות צמצום בהיקף כח האדם, כפי שנתנו על ידי אגף המכס ומע"מ. להוראות לחץ כאן

3. משרד הכלכלה מודיע על יבוא אלכוהול נקי בפטור ממכס בכדי להתגבר על המחסור העולמי באלכוהול לייצור מוצרי הג'ל, ניתן יהיה לייבא אלכוהול נקי, בפטור ממכס

בשל המחסור העולמי בחומר גלם "אלכוהול מפוגל", שמיועד לתעשיית הייצור חומרי ניקוי וחיטוי וממנו מיוצר, בין היתר, תכשיר ג'ל חיטוי, בחן בימים האחרונים משרד הכלכלה חלופות שיסייעו ליצרנים באספקת החומר.
להבדיל מיבוא אלכוהול מפוגל למטרת ייצור, המס על יבוא אלכוהול נקי עומד על סך 85 ₪ לליטר. בהתאם לכך, הודיע משרד הכלכלה והתעשייה ליבואנים וליצרנים, כי ניתן לייבא "אלכוהול נקי" בו יעשה שימוש למטרת ייצור חומרי ניקוי וחיטוי ללא מס הקניה.
אפשרות זו קיימת בחוק במידה ומתקיימת הסבה של יבוא אלכוהול נקי למטרת ייצור חומרי ניקוי וחיטוי.
הפטור ממס קניה זה יאפשר, כאמור, הסטה של חומר גלם "אלכוהול נקי" לטובת תעשיית ייצור הניקוי והחיטוי הכרחית בעת הזו ומוזיל את ייצור המוצר באופן משמעותי, בעלות הגיונית.