למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > התרת העסקת מומחים זרים מחו"ל בתקופת הקורונה


קיימות 2 אפשרויות להעסקת עובדים מומחים מחו"ל בעת משבר הקורונה:
1. שהות קצרה עד 72 שעות- שהות זו אינה מחייבת את העובד המגיע לארץ בבידוד. יש לעיין בקובץ ההנחיות של משרד הבריאות למקרים כאלו ולעקוב אחר ההנחיות.
קישור לקובץ ההנחיות בעברית

קישור לקובץ ההנחיות באנגלית
2. שהות לטווח זמן ארוך יותר- במקרה זה, על המומחים הזרים לשהות בבידוד למשך 14 יום מיום הגעתם ארצה.
יש למלא טופס הצהרת בידוד על מנת לקבלת אישור כניסה פרטני למדינת ישראל- קישור לטופס
במקרים מיוחדים ומנומקים, תיתכן החרגה כך שלא תחול חובת הבידוד טרם הגעת המומחה לשהות מעל ל-72 שעות.
נדגיש כי יש להגיש בקשות להתרת העסקת עובדים מומחים בחו"ל בעת זו במקרים דחופים בלבד המשפיעים באופן מכריע על המשך פעילותה העסקית של החברה.
לטיפול בקבלת היתר להעסקת עובדים מומחים מחו"ל בשני התרחישים יש לפנות לעמיחי גרינוולד, מנהל אגף תעשיות יסוד (פלסטיק, מתכת, עץ, טקסטיל) והון אנושי במשרד הכלכלה בכתובת המייל Amihay.Greenwald@economy.gov.il
 
*שימו לב כי ההתייחסות בידיעה הזו היא לאישור בהיבט של בריאות הציבור על רקע הקורונה ולא בהקשר של היתר העסקה למומחה מחו"ל בו יש לטפל במקביל.