למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > דחיית יישום ההנחייה להכללת ערך אגרות הנמל בערך העסקה לצורך מיסי יבוא עד ל - 15.8.2020

לאחר פניית יו"ר ומנכ"ל ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל - מר אמיר שני ומר ברי פינטוב, התקבל עדכון (22.6.2020) נוסף מדני דרגוצקי הדוחה את יישום ההנחייה, הכללת ערך אגרות הנמל בערך העסקה לצורך מיסי יבוא, עד לתאריך 15.8.2020. 
להלן קישור למכתב המלא
 
בהמשך למכתבו של אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס בעניין השינויים בחישוב תעריפי הנמלים בתחילת שנת 2020 לאור צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע- 2010, שלח אלינו דני דרגוצקי, מנהל תחום בכיר הערכה במכס את מכתב ההבהרה הבאה. 
להלן קישור למכתב המלא
 
לתשומת לבכם! בתאריך האמור יכללו אגרות נמל בפועל לצורך מכס במקרים בהם אגרות הנמל צפויות או ידועות מראש, כגון בהצהרות יבוא שח"ם או כאשר מדובר בשחרור של מכולות שלמות או בכרב המנוטרל בגלנוע או המהווה כשלעצמו מטען.
במקרים אחרים בהם אגרת הנמל אינה ידועה מראש (מטען כללי ותפזורת), לבקשת נציגי הלשכות השונות, נדאג לזמן דיון בהקדם האפשרי, עד לקבלת החלטה אחרת התחשיב יעשה על פי השיטה הנהוגה כיום, קרי 0.6% מערך הטובין לא יותר מ-250$ לטון.