למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > עדכוני רגולציה חשובים ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי

12/01/2021
משרד התקשורת פרסם באתר החקיקה הממשלתי להערות הציבור עד 18.1.2021 , שלושה מסמכים משמעותיים ( מצ"ב הטיוטות ) : 

1. טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2020 

2. טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א-2020 

3. טיוטת צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשפ"א-2020 

תשומת ליבכם לטבלת התדרים החדשה אשר מתפרסמת כנספח לתקנות ההתאמה החדשות, וכוללת כ-100 פסי תדרים חדשים התואמים את ההחלטות העדכניות של ועדת התדרים וביניהם, בנוסף לתיקון האחרון מ-2.8.2020 שהטמיע פסי תדרים למספר מוצרים שעד כה נדרשו בהנפקת אישורים מיוחדים, דוגמת שתלים רפואיים, עזרים עבור כבדי שמיעה ועוד, גם אפשרות לייבא: 

· שירות רפואי לאינדסקופיה רפואית אלחוטית בתחום של 430-440 מגה הרץ (קפסולות לבליעה המכילות מצלמה לצרכים רפואיים) שהצריכו עד כה הנפקת אישור מיוחד.

· תחום 5 גיגה הרץ בעבור שימוש פנימי, INDOOR בלבד- ראוטרים, מחשבים ועוד. שימו לב כי בצו אי תחולה הספיק השידור בתחום 5.8 ג'יגה הרץ לאשר רק עד 25 מיליוואט- כלומר מותר לפתוח בקשות לאישור התאמה רק עד 25 מיליוואט. מכשירים עד 100 מיליוואט ניתן היה לפתוח אישור מיוחד, וטבלת התדרים החדשה תכלול הספקים גבוהים יותר בתחום 5.8 ג'יגה הרץ. 

נדגיש כי לאחר כניסתו לתוקף, מסמך תקנות ההתאמה יהיה דבר החקיקה המחייב והממצה בכל הנוגע לתחומי התדרים אליו הוא מתייחס. לא יתבצעו הקלות או סטיות ממנו.

ניתן לשלוח הערות באתר החקיקה הממשלתי עד 18.1.2021