למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > פעילות בנושא ביטול אישורים תקופתיים במסלול תו תקן

20/01/2021

מסלול תו תקן הוא מסלול פיקוח שונה ממסלול הפיקוח הרגיל על יבוא מוצרים שחל עליהם תקן רשמי וכולל בין היתר פיקוח על המפעל המייצר ואישורים תקופתיים להליך היבוא.

לאחרונה נשלח מכתב למפוקחים במסלול זה בנושא ביטול האישורים התקופתייםקישור למכתב זה

הדבר מייצר הכבדה קשה, לא מידתית ולא מוצדקת, ולכן פעלו לשכות המסחר כדי לשנות את ההחלטה.

בהמשך לכך שלחנו פניה דחופה בנושא אל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, ואל מנכ"ל מכון התקנים

- בהמשך לפנייתנו, נשלח עדכון שמנהלת תו תקן החליטה לעדכן את החלטתה באופן שמאפשר חידוש האישורים התקופתיים בכפוף לתנאים שהוגדרו בהחלטה החדשה - קישור למכתב עם ההחלטה העדכנית