למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > תשלום לעובד שנכנס לבידוד ובמהלכו הפך לחולה בקורונה

28/01/2021

כיצד על המעסיק לשלם ולנכות ימי מחלה לעובד שנכנס לבידוד ובמהלכו חלה בקורונה?

תשובה

החוק קובע כי לא תהיה זכאות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה בקורונה. עובד כאמור זכאי לתשלום דמי מחלה על חשבון ימי מחלתו הצבורים, בהתאם להוראות חוק דמי מחלה.

לפי החוק , "עובד שחדל להיות עובד השוהה בבידוד בשל היותו חולה כהגדרתו בצו בידוד בית (כלומר בעל ממצא מעבדתי חיובי לקורונה), יימנו לעניין חישוב דמי המחלה המגיעים לו בעד תקופת מחלתו ימי הבידוד שבעדם הופחתו ימי המחלה שעמדו לרשותו כאילו חושבו כחלק מתקופת המחלה".

לפיכך,  עובד, שהתגלה כחיובי לקורונה במהלך תקופת הבידוד, יהיה זכאי לדמי מחלה על חשבון ימי מחלתו הצבורים, וימי הבידוד, שבהם לא עבד לפני שהתגלה כחיובי לקורונה, יילקחו בחשבון לצורך חישוב הזכאות לדמי מחלה.

כך, לדוגמא, עובד שהתגלה כחיובי לקורונה ביום החמישי לבידוד, הרי שבהתאם להוראות החוק, הוא אינו זכאי לתשלום עבור יום אחד של בידוד ובעבור שלושת ימי הבידוד הנוספים יהיה העובד זכאי לתשלום של 100% משכרו עבור כל אחד משלושת הימים. כמו כן, יקוזזו מימי מחלתו הצבורים 3 ימים בגין תקופת הבידוד. לפיכך, החל מהיום שבו קיבל העובד ממצא מעבדתי חיובי לקורונה (בין אם יש לו תסמינים ובין אם לאו) יש להמשיך ולשלם לו דמי מחלה בשיעור של 100% ולקזז את ימי מחלה בכפוף למכסת ימי המחלה הצבורים של העובד.

לתשומת ליבכם:

 1. ימי בידוד – יש לשלם מהיום השני לבידוד לפי 100% משכר העובד. לגבי תשלום 

   עבור היום הראשון לבידוד – אין חובה לשלמו, גם אם המעסיק נוהג לשלם יום 

   עבור יום ראשון במקרה של ימי מחלה רגילים, מעבר לדרישת החוק. כמו כן זכאי 

   עובד, שיש לזכותו ימי חופשה, לבקש ניכוי יום חופשה על יום זה.

2. ימי מחלת קורונה – יש לשלמם כימי מחלה רגילים.