למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למעסיקים עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום

22/03/2021
ב-15 במרץ 2021 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א- 2021 להעניק פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, עבור עובדים, ששהו בחופשה ללא תשלום בין החודשים אפריל 2020 ל אפריל 2021.

עד לתיקון החוק חלה חובה על המעסיק לשלם למשך חודשיים הראשונים של החל"ת דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדיהם. והחל מהחודש השלישי על העובד לשלם את התשלומים בעצמו. כמו כן, מעסיקים, ששילמו את דמי הביטוח עבור החל"ת, רשאים לנכות משכר העובדים את התשלום שהעבירו לביטוח לאומי עבור החל"ת עם חזרתם לעבודה.

עתה נקבע כי המעסיקים יקבלו פטור מהתשלומים הנ"ל עבור כל עובד ששהה בחל"ת חודש קלנדרי אחד לפחות בין החודשים אפריל 2020 לאפריל 2021. זאת, בלי שייפגעו זכויותיהם הסוציאליות של העובדים.

שר האוצר יוכל להאריך את הפטור עד יוני 2021 בהתאם לצורך.