למידע נוסף על קידום העסק שלך, ניתן להשאיר פרטים כאן:
 ברצוני לקבל מכם דיוורים

חדשות ואירועים > רשות המסים מפרסמת על סקירת הכנסות ממיסוי נדל"ן

14/12/2021

בסקירה זו מוצגות התפתחויות בשוק הנדל"ן ותגובת השוק לצעדי מיסוי מקרקעין דרך נתונים על עסקאות נדל"ן והכנסות ממיסי מקרקעין לשנים 2013 -2021, לפי פילוחים שונים, כגון: אזורי מיסוי מקרקעין, סוגי נכסים, שיעור מס שבח ורכישה ממוצע לדירת מגורים חייבת ועוד.

להלן עיקרי הדברים:

  • בשנת 2021 הורגשה התעוררות בשוק הנדל"ן, לאחר רמת פעילות נמוכה בשנים 2017 - 2019 ומשבר ב-2020. ההכנסות ממס שבח עלו בינואר – אוקטובר 2021 ב- 70% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 והגיעו ל- 6.3 מיליארד ₪, והכנסות ממס רכישה עלו בשיעור דומה של 72% והגיעו ל- 9.8 מיליארד ₪. באוקטובר 2021 לבדו נרשם זינוק חד בהכנסות ממס שבח, בשיעור של 248% ו- 198% בהכנסות ממס רכישה. מעבר להשלמת עסקאות ודיווחים מחודש ספטמבר, שבו חלו החגים, ניתן לייחס עלייה זו  לתגובת השוק לצפי להעלאת מס הרכישה למשקיעים.
  • בפילוח מס רכישה לפי סוגי נכסים, ניתן לראות כי עיקר ההכנסות ממס רכישה נגבה מרכישת דירות, 57% בשנת 2020. מתוכם 32% מדירות השקעה, 14% מרכישת דירה יחידה ו- 11% מדירות ב"המתנה" (משפרי דיור). חלק משמעותי נוסף מהכנסות מס רכישה נובע מרכישת קרקעות, שבשנת 2020 עמד על 30%. הכנסות ממסים מרכישת בניינים מהוות 10% ו- 3% הנותרים נובעים מפעולות באיגוד מקרקעין.
  • לאחר ההפחתה במס רכישה למשקיעים ב-29 ביולי 2020, בינואר-יולי 2021 עלתה גביית מס הרכישה הממוצעת לחודש על דירת השקעה ב- 47% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2020, כתוצאה מגידול של 120% בעסקאות ושל 10% במחירי הדירות להשקעה.
  • בפילוח הביקוש לדירות השקעה לפי אזורים בשנת 2020 נצפה שינוי לעומת נתוני 2019. באזורים עם רמת מחירים נמוכה יחסית - כמו חיפה, באר-שבע, טבריה ונצרת – חל גידול משמעותי ברכישת דירות ע"י משקיעים, 20%-30%. כתוצאה מכך, נרשמה בחיפה הכמות הגבוהה ביותר של רכישת דירות להשקעה בשנת 2020 - 2,943. בתל-אביב, שבה היו ב- 2019 הכי הרבה רכישות ע"י משקיעים, הכמות נשארה כמעט ללא שינוי.
  • מקור עיקרי לגביית מס שבח הוא מכירת קרקעות שמיועדות לדיור – 3.1 מיליארד ₪ בשנת 2020 שמהווים 52% מסך הגביה. מכירת בנין מסחרי מהווה עוד 23%, 1.4 מיליארד ₪ ב-2020. כ- 17% ממס שבח נגבה ממכירת דירות מגורים.
  • בחודשים ינואר – ספטמבר 2021 הגיע שיעור מס השבח האפקטיבי בדירות השקעה לכ- 12%.

ב- 29.07.2020 הסתיימה הוראת השעה של מס רכישה בשיעורים 8%-10% ברכישת דירות השקעה (דירות שאינן יחידות) וחזר שיעור המס לשיעוריו הקודמים לפי מדרגות של 5%-10%. כרגע הוצע להחזיר את שיעור המס הגבוה. ביום 28.11.21 הועלו שוב מדרגות מס הרכישה על רכישת דירה שאינה דירה יחידה. שיעורי המס הינם: על החלק בשווי הרכישה שעד 5,348,565 – 8%, על החלק בשווי שמעל הסכום האמור – 10%.