בקשת הצטרפות ללשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון

פרטי העסק ופעילותו

1 // פרטים כלליים

פרטי מנהלים (שאינם נציג כלפי הלשכה)

מנהל/ת כללי/ת

פרטי מנהל/ת כללי/ת באנגלית

מנהל/ת מחלקת יבוא

מנהל/ת מחלקת יצוא

מנהל/ת מחלקת כספים/חשב/מנח"ש

מנהל/ת כח אדם

מנהל/ת רכש ולוגיסטיקה

מנהל/ת ייצור

מזכיר/ה

*2 // תיאור פעילות העסק

תחום פעילות

*האם החברה עוסקת ביבוא?

*האם החברה עוסקת ביצוא?

3 // קשרים בינלאומיים (רשום את שם המדינה וסמן את תחום הפעילות)

4 // ייצוג וסוכנויות – ייצוג וסוכנויות של חברות ישראליות

נציגויות של חברות מחו"ל (נא למלא באנגלית)

קבלת מידע לפי בחירה בנוסף למידע הנשלח לכל החברים

נא סמן בעיגול במקום המתאים (כל הסעיפים אינם כרוכים בכל תשלום נוסף על דמי החבר ללשכה)

*מקבץ בינלאומי

ידיעון ממוקד לנושא פיתוח קשרי חו"ל – משלחות מחו"ל ולחו"ל, תערוכות, סמינרים, מפגשים.

איש קשר לקבלת מקבץ בינלאומי (אם שונה משם הנציג כלפי הלשכה), נא לסמן:

*מידע עבודה

ירחון לחידושים ולעדכונים ביחסי עבודה ושכר.

איש קשר לקבלת מידע עבודה (אם שונה משם הנציג כלפי הלשכה), נא לסמן:

*הדרכה

מידע על קורסים והשתלמויות המאורגנים ע"י הלשכה

איש קשר לקבלת חומר בנושא הדרכה (אם שונה משם הנציג כלפי הלשכה), נא לסמן:

*מפגשים

מידע על מפגשי NETWORKING ומפגשים אחרים.

איש קשר לקבלת מידע בנושא מפגשים (אם שונה משם הנציג כלפי הלשכה), נא לסמן:

התשלום השנתי עבור דמי החבר בלשכה הינו תנאי להעברת בקשתך לאישור הנהלת הלשכה וחברות בה. התשלום יוחזר באם בקשתך להתקבל ללשכה תידחה.